Suriye’de süren savaş ve IŞID’in katliamından kaçan yüz binlerce insanın Türkiye’ye gelmesi başta sağlık alanı olmak üzere Türkiye’ye önemli görevler yüklemiştir. SES olarak, süreci başından beri yakından takip ediyoruz. Savaşın ve şiddetin yarattığı her türlü olumsuz etkiyi azaltmak için gerekli hizmetlerin sağlanmasında tüm gücümüzle ve gönüllü olarak yer aldık, almaya da devam ediyoruz. Bununla birlikte, savaşın sonuçları karşısında sorumluluğu olan, gerekli hizmetleri planlaması ve uygulaması gereken devlet kurumlarını da uyarmaya, görevlerini yerine getirmeye çağırmaya da devam ediyoruz.

Bu kurumların başında da sağlık hizmetlerinin planlanmasında sorumluluğu olan Sağlık Bakanlığı gelmektedir. Sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını, hazırladığımız raporları, tespitlerimizi ve acil olarak planlanması gereken hizmetleri paylaşmak üzere Sağlık Bakanlığı ile randevu talep ederek görüşmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki, Sağlık Bakanlığı’ndan ısrarla randevu talep etmemize rağmen, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ile bir görüşmeyi gerçekleştirememiş durumdayız.

Bakanlıkla görüşmemizin daha da uzayacağı endişesi ile, konu ile ilgili yaşanan sorunları ve taleplerimizi Sağlık Bakanlığına yazı ile iletmiş bulunmaktayız. Mevcut durum ile ilgili acil ihtiyaçları belirlediğimiz ve Sağlık Bakanlığının adım atmasını istediğimiz konuları, kamuoyu ile paylaşmanın bir sorumluluk olduğu bilinci ile, Sağlık Bakanlığına gönderdiğimiz yazıyı iletiyoruz. 02.10.2014

                                                                                                                             MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

Sn. Sağlık Bakanı

Bilindiği üzere Suriye’de süren iç savaştan kaynaklı yüz binlerce insan ülkemize göç etmiştir. Göç edenlerin sağlık hizmetinden yararlanması için 09-09-2013 tarihinde dönemin AFAD`dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından 81 ilin valisine gönderilen genelge ile Suriyeli sığınmacıların SUT kapsamında bütün basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlanmıştır. Ancak bu uygulamadan ülkemize göç eden Ezidiler yararlanamamaktadır.

Savaştan kaynaklı bir trajediye maruz kalan Ezidi halkı sağlık hizmetleri açısından da mağdur olmaktadır. Şube temsilciliklerimizden aldığımız bilgiler ve basına yansıyan haberlerden anlaşıldığı kadarıyla büyük mağduriyetler yaşanmaktadır. Son olarak Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesine böbrek ve kalp yetmezliği şikâyeti ile kaldırılan Xezal Qasım´ın ailesinden 7000 TL masraf istendiği bugünkü gazetelere yansımıştır. Bunun gibi birçok örnek bulunmaktadır. Ezidilere yönelik sağlık hizmet sunumu SES ve TTB üyesi Gönüllüleri ile belediye sağlık merkezleri tarafından verilmeye çalışılmaktadır. Bu hizmetlerde ancak ayakta poliklinik tarzında olabilmektedir. İleri tetkik tedavi ve operasyon ihtiyacı olması halinde yurttaşların katkılarıyla para ile yaptırılmaktadır.

Bir diğer önemli konuda Urfa ili Suruç ilçesi karşısında bulunan Kobani’de süren savaş nedeniyle ülkemize gelen hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntılardır. Şöyle ki Suruç devlet hastanesine Kobani’den göç edenler ve savaşta yaralanan çok sayıda kişi başvuru yapmaktadır. Suruç Devlet Hastanesi’nde cerrahi branşlar başta olmak üzere personel eksikliği başvuru kaldırmaya yetmemektedir.

Yine Kobani Suruç arasında bulunan Murşit Pınar sınır kapısında acil durumlar için bekletilen 112 ambulansları gece sınır kapısından uzak bir noktaya taşınmaktadır. Belediyelere ait ambulanslarında gece sınır kapısında beklemesine izin verilmemektedir. Bu durum da gece gelen yaralılara müdahale edilmesinde zaman kaybına yol açmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında:

1-Ezidi göçmenlerin diğer Suriyeli göçmenler gibi tüm basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz yaralanması için acil çalışma yapılmalıdır.

2-Suruç Devlet Hastanesi’nin personel eksikliği gönüllülerin geçici görevlendirilmesi ile giderilmelidir. Sendikamızda gönüllü sağlık çalışanı listesi mevcut olup talep edildiğinde tarafınıza iletilecektir.

3-Murşit Pınar sınır kapısında 24 saat boyunca yeterli ve acil müdahaleye uygun donanımda ambulanslar bekletilmelidir. Belediyelerin ve STK´ların ambulanslarına da kolaylık sağlanmalıdır.

4-SES ve TTB başta olmak üzere sağlık örgütlerinin gönüllü çalışma yapmak isteyen üyelerine kolaylık sağlanmalıdır.

Yukarıdaki talebelerimizin yerine getirilmesi sağlık hizmeti açısından birçok sıkıntıyı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca göçmenlere yönelik sağlık hizmeti sunum noktasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışma ve destek vermekte istemekteyiz.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]