Güvenliği ön plana çıkararak Kobani’deki saldırıda yaralananların Suruç Devlet Hastanesine gelişini engellemeye yönelik sendikamız, TTB ve DTK Sağlık Meclisi ortak basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Açıklamayı Genel Başkanımız Gönül Erden yapmıştır. 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere Rojava Uluslararası bir çete örgütü olan İŞİD in kuşatması altında. Ve burada bütün İmkansızlıklara rağmen tarihi bir direniş sürmektedir. Bu direniş Ortadoğu’da insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma ve onurlu bir yaşam sürdürme direnişidir. Bu çetin direniş emperyal güçlerin halklara dayattığı köleliğe, zora, zulme, baskı ve yok etmeye karşı eşit demokratik ve özgür bir yaşamı kadın öncülüğünde kurabilmenin direnişinidir. Burada insanlık ya kazanacak ya kazanacaktır. Bulunduğu her yerde insanı ve insanlığı yaşatma anlayışına sahip olan sağlık emekçileri bugün de kobani de bu anlayışla görev ve sorumluluğu bilinci ile çalışmaktadır.

Ancak burada hükümet yetkililerinin “her türlü insani yardımı yapıyoruz” söylemlerine rağmen; özellikle sınır dan yaralıların alınması konusunda kasıtlı olarak engeller çıkardıklarına tanık oluyoruz. Güvenlik gerekçesi ile polisin kapıyı açmaması ve bu sürenin bazen 6-7 saati bulması, küçük yaralanmaların bile ölümlerle sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Maalesef, bekleme esnasında sadece geç müdahaleden dolayı dokuz yaralı hayatını kaybetmiştir.

Sınırın öte tarafında yaralılar yardım beklerken, kapının bu tarafında hükümet yetkilileri bu işi pazarlık konusu yapmakta, sokakların boşaltılmasını dayatmaktadır. 8 Ekim’de, sınır kapısında, ambulansa bindirilen bir yaralı, bu çirkin pazarlıktan dolayı geri indirilmiştir. Bu bir savaş suçudur.

Tüm dünya devletleri, uluslararası ya da uluslararası olmayan savaşlarda yaralılara ve sivil halka yardımı bir insanlık görevi olarak görmekte ve bunu uluslararası sözleşmeler ile güvence altına almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, bu sözleşmelerin hepsini tanımıştır ve uymakla yükümlüdür.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği ve Demokratik Toplum Kongresi Sağlık Meclisi olarak; savaşın ve şiddetin yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek için en başından beri gönüllü sağlık hizmeti vermekteyiz, vermeye devam edeceğiz. Yaralılara dair hiçbir siyasi polemiği ve pazarlığı kabul etmiyoruz. Bu durumu gayri ahlaki gayri insani ve etik dışı buluyoruz. Bütün amacımız ve çabamız insanı yaşatmaktır, İnsan yaşamı üzerine yapılan hiçbir pazarlık bizim tarafımızdan kabul edilemez.

SES | TTB | DTK Sağlık Meclisi

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]