SES Antalya Şubesinin Emekliliğe yansıyan ve insanca yaşamaya yetecek ücret talebi ile ilgili olarak başlattığı imza kampanyası sona erdi. Kampanya ile ilgili şube binasında bir açıklama yapan SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç “       Hükümet ile Memur-Sen arasında geçen imzagondermeyıl imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 1 Ocak 2014’te kamu emekçilerine ödenen ve ortalama yüzde 6’ya denk gelen net 125 liralık maaş zammı, açıklanan enflasyon rakamlarının çok altında kalmıştır. Hükümetin 2014 enflasyon hedefini yüzde 9,4 olarak belirlemiş olması, 2,5 milyon kamu emekçisinin bu yıl ekonomik olarak ciddi hak kaybı ile karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir” dedi

Mustafa Kılınç “Kamu emekçilerinin, Hükümet ve Memur Sen arasında imzalanan ve şimdiden tarihin en kötü toplusözleşmesi olarak nitelendirilen “ihanet sözleşmesi”ni unutması mümkün değildir. Kamu emekçilerinin yaşadığı mağduriyetin ve ekonomik kayıpların karşılanması için;

• Tüm başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere kamu emekçilerine 2014 yılı enflasyon farkı “ek zam” olarak eksiksiz ödenmeli, enflasyon farkından kaynaklanan “ek zam” oranı 2015 bütçesi içinde yer almalıdır.

• Ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmalı, artan oranlı vergi dilimi uygulamasına son verilerek, yıl içinde ücretlerde yaşanan erimenin önüne geçilmelidir.

• Başta insanca yaşayacak ücret talebimiz olmak üzere, kamu emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı bütün ekonomik mağduriyet giderilmesini, son 12 yıl içinde satın alım gücümüzdeki azalmayı telafi eden adaletli bir ücret artışı sağlanmalıdır.

• Kamu emekçilerinin grevli toplusözleşme hakkı önündeki yasal ve fiili engeller kaldırılmalı, özgür bir toplusözleşme düzeni yaratılmalıdır.

Türkiye’nin AKP hükümeti eliyle savaşa itilmeye çalışıldığı bugünlerde geniş halk esimlerini sefalete iten ve yoksullaştıran uygulamalara son verilmeli, siyasi iktidar ekonomi yönetimindeki başarısızlığının faturasını emekçilere, yoksul halka ödetmekten artık vazgeçmelidir. Ek zam talebimiz somut olarak 2015 bütçesi içinde yer almalıdır.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, bu taleplerimizi içeren imza metinlerimizle bir ay boyunca hastane hastane, işyeri işyeri olarak dolaştık, stantlar açtık ve imzalar topladık. Şimdi topladığımız imzaları Başbakanlığa göndermek üzere buradayız.Bugün tüm Türkiye’de

arkadaşlarımız binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin taleplerini aynı şekilde Başbakanlığa iletmektedir. Şu bilinmelidir ki, bizler bu

imzalarımızın ve taleplerimizin arkasında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]