KESK`e bağlı sendikaların üyeleri, yıllardır sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi sürecinde pek çok kez baskılara, cezalara, soruşturma ve sürgünlere, hatta görevden almalara maruz bırakılmış, siyasi iktidarların yıldırma politikaları ile hizaya getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla her fırsat uyelersorusturma1değerlendirilmiş; evrensel özgürlükler, anayasal haklar ve yasal düzenlemeler hiçe sayılmış ve halen sayılmaktadır.

Bunun son örneği Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yaşanmıştır. Baskın hırsızın ev sahibini bastırdığı gibi liyakatsiz idareciler bu personelleri haksızlığa karşı susturmaya ve yıldırmaya çalışmış, kaşının üstünde gözün var diyerek birçok defa gereksiz tutanaklar tutulmuş ve savunmalar istemiş, yetmemiş soruşturma üstüne soruşturma da açtırmış ve ceza üstüne ceza vermiştir. Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan ve sendikamızın eski yöneticilerinden A.Aziz YURAL, Diş Hekimi Ali SEZER, Diş Hekimi Harun DAĞDELEN’e hiç bir kanıtları olmadan sadece sistem ve akp taşeronluğunu yapan Başhekim Cihangir TÜZÜN’ün savsata iddialarıyla soruşturma açılmış, soruşturmada arkadaşlarımıza kurumun huzurunu bozduğu idarenin kararlarına karşı direttiği, personeller arasında guruplaşmalara sebep olduğu, personeli idareye karşı kışkırtarak örgütlediği ve kılık kıyafete uymamaya durumu siyası boyutlara taşımaya kadar götürdüğü aynı zamanda diğer hekimlerin çalışma düzenin bozdukları gibi suçlar isnat edilmiştir. Soruşturmaya muhakkik olarak görevlendirilen Şırnak Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Sami ZEYREK’in ne kadar yanlı davrandığı idarenin ve Şırnak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin tekelinden öteye gidemediği açıkça görülmektedir. Bu soruşturmauyelersorusturma2 sonucunda 05.09.2014 tarih 8442 sayılı görevlendirme yazısıyla arkadaşlarımıza istinaden; işyerinin huzurunu bozdukları, personeli gruplaşmaya ittikleri, yönetime karşı direndikleri ve işe gereken önemi vermedikleri gerekçesiyle Diş Hekimi Ali SEZER Uludere Devlet hastanesine, Diş Hekimi Harun DAĞDELEN ve Hemşire A.Aziz YURAL Beytüşşebap Devlet Hastanesine açık ve bariz bir şekilde SÜRGÜN edilmişlerdir. Bu konuyla ilgili Yürütmeyi Durdurma davası açarak hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Üyelerimize haksız ve hukuksuz işlem tesis edenlerle ilgili Mobbing Davasını da açacağımızı da açıkça belirtmek isteriz.

Sağlık Emekçileri Sendikası olarak hep söylediğimiz gibi BİR İDARECİ İYİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİR ancak en önemlisi de ADALETLİ OLMAK ZORUNDADIR. Ama görülüyor ki Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cihangir TÜZÜN ve İdari ve Mali İşler Müdürü Taceddin AKSU kurumun sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirken kendileri personeller arasında gruplaşma yaparak kişileri birbirlerine kırdırmaktadır. Başhekim Cihangir TÜZÜN sendikamıza ve sendikamıza üye olan arkadaşları hedef göstererek personeller arasında ayrım yapmaktadır Bunun en açık örneği ek ödemelerde mevzuata göre değil keyfi uygulamalara göre kendisine yakın, kendi grubunda yer alan ve kendi hukuksuzluklarına ortak olan kişilere ADSM’lerde riskli alan olmadığı halde riskli alan üzerinde bu kişi ve kişilere maddi ayrıcalık tanımıştır. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunuyoruz.

 

 

Kamu Emekçileri olarak yaşanan sorunlar karşısında çözüm üretebilmek için en önemli aracımızın örgütlü duruşumuz ve demokratik mücadelemizdir.Kendisine dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışan anlayışın, ayıklanması gereken dikenler olarak gördüğü ve kurum dışına atmaya çalıştığı tüm sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Giderek artan oranda sendikamıza yönelen baskıların nedeni de gerçeği ve doğruyu söylemekten vazgeçmeyen mücadelemizdir. Ancak unutulmamalıdır ki sendikamızı var eden bu mücadele geleneğidir. 

Üyelerimize Açılan Keyfi, Hukuksuz Soruşturmalar ve Verilen Hukuksuz Cezalar Kabul Edilemez!

Sağlık Emekçileri Sendikası olarak Kamu kurumlarının yasakların, baskı ve ceza pratiklerinin değil; eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin cisimleşmiş mekânları olması gerektiğine olan inancımızla, bugüne kadar bu tarz baskıcı uygulamalara karşı asla boyun eğmemiş olan bizler; 

· Hukuksuz, adaletsiz, siyasi ve keyfi uygulamalar karşısında hiçbir üyemizi asla yalnız bırakmayacağımızı, 

· Hukuki yollar dahil olmak üzere, bu keyfi uygulamalara son verilinceye kadar mücadele edeceğimizi, 

· Her türlü mobbing, baskı, sürgün, soruşturma ve hukuksuzluk karşısında yılmayacağımızı, direneceğimizi, emekten ve demokrasiden yana tavrımızı sürdüreceğimizi,

 

· Eleştirel ve muhalif düşünceleri ve sendikal faaliyetleri nedeniyle baskıyla ve hukuksuzlukla karşı karşıya kalan tüm sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu duyuruyor, sağlık personellerinin sağlık hizmeti vermek dışında her türlü politika karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz!

20 yılı aşan hak ve özgürlükleri kazanma mücadelemiz aynı zamanda yasaklara, baskılara sürgünlere ve keyfi uygulamalara karşı direnmenin de tarihidir. İnsanca çalışma ve yaşam koşulları için, demokratik bir ülke için, sürdürdüğümüz örgütlü mücadelemizde, baskı politikaları bizi dün yıldıramadığı gibi bugün de yıldıramayacaktır. Sendikamız bu haksız uygulamalara boyun eğmeyecektir. Fiili ve hukuki mücadelemizle üyelerimizin her zaman yanında olduğumuzu buradan bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz. 

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada sendikal hak ve özgürlükler ile emek, demokrasi mücadelemizden, eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir toplum yararına bir sağlık sistemi isteme talebimizden bu tür baskıların bizi döndüremeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz

 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

TTB  DİSK VE KESK ŞUBELER PLATFORMLARI

ECZACILAR ODASI   BİŞENG SAĞLIK MERKEZİ                   MEYA-DER

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]