10 Eylül 2014 tarihinde Eskişehir TÜLOMSAŞ Fabrikası’nda bir iş cinayeti işlendi.

Bu cinayetin kurbanı 30 yaşındaki vinç bakım işçisi Halil TAYKAYA ne yazık ki yaşamını yitirdi.

iscinayeti1Daha iki gün önce bu basın açıklamasını yapan örgütler olarak İstanbul Mecidiyeköy’de iş cinayetinde yaşamını yitiren emekçiler için bir araya gelmiştik.

Aradan iki gün geçmeden bu kez ilimizde benzer bir iş cinayetine tanıklık ediyoruz.

Göz göre göre genç bir işçi gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için bu fabrikada ölüme gönderilmiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

Halil TAYKAYA bu fabrikanın kadrolu işçisi değildir. Bu fabrikanın hizmet satın aldığı bir firmada çalışmaktadır, yani burada taşeron işçidir. Sendikası yoktur, bu fabrikada çalışan sendika muhtemelen onun varlığından bile haberdar değildir.

AKP meclisten geçirerek yasalaştırdığı son taşeron çalışma yasası ile bize sadece taşeron çalışmayı değil iş kazalarını, iş cinayetlerini dayatmaktadır. Bundan sonra işçi ölümlerinin daha da artması sürpriz olmamalıdır.

Değerli Basın Emekçileri;

25 Şubat 2013 tarihinde Hüseyin Saraçoğlu bu fabrikada yine bir iş cinayetine kurban gitmişti.

O cinayetten sonra burada yaptığımız basın açıklamasında bu cinayetin sorumluluğunun TÜLOMSAŞ Yönetimi’nde olduğunu ifade etmiş, yargıyıiscinayeti2 göreve, TÜLOMSAŞ Yönetimini de istifaye davet etmiştik.

Ancak bugün hala bu yöneticiler hiç bir şey olmamış gibi koltuklarında oturabilmektedirler.

Bu yönetim bu kez de Halil TAYKAYA’nın ölümüne zemin hazırlamıştır.

Bu ölümün sorumlusu bu fabrika yönetimi ve işçilere taşeron çalışmayı dayatan AKP zihniyeti, sermayenin politikalarıdır.

Bu anlayışların kitabında insan, emekçi, işçi, emek, vicdan, işçi sağlığı, işçi düvenliği yoktur. Bunların kitabında kafasında ancak ve ancak kendi istikballeri ve kar vardır.

Bu anlayış yıkılmadığı sürece ne yazık ki bu ölümler devam edecektir.

Eskişehir Tabip Odası- TMMOB İKK- DİSK-KESK

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]