Diyarbakır’da anadilde eğitim için açılan okullar polis zoruyla mühürleniyor. Yaşan baskı ve şiddete karşı Genel Başkanımız Gönül ERDEN ve KESK Eş Genel Başkanı Lami ÖZGEN’in de katıldığı basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere 15 eylül 2014 tarihinde Kürt Halkı, Yüksekova, Cizre ve Diyarbakır’da çocuklarına anadillerinde eğitimi vermek için kendi okullarını açmışlardır. anadilokulkesk2Açılan okulların hangi amaçla açıldığı ortadayken, siyasi iktidarın şiddetle, baskı ve despotik politik yaklaşımlarla durumu görüp müdahale etmesi son derece vahimdir. Tüm yaşananlara karşın Kürt Halkı, açmış oldukları okullarını barışçıl bir şekilde sahiplenmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 18. maddesinde; “her çocuğun kendi anadilinde eğitim görme hakkı vardır” açıkça ifade edilmiştir. anadilde eğitim hakkı, insani ve ahlaki bir haktır. bu bağlamda tüm dünya halkları anadilde eğitim haklarını kullandığı gibi, kürt halkının çocukları da kullanma hakkına sahiptir. şayet bu konuda yasal engeller varsa, yasalarda anadilin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Ana dilini talep eden halka, inkarcı, asimilasyoncu, şiddet ve baskıcı politikalardan vazgeçilmelidir.

Kürt Halkının kimliğini yok saydılar olmadı, sürgün ettiler olmadı, dilini çaldılar olmadı, okullarının kapısına kilit vurdular yine olmadı, olmayacaktır. bir halkın talebi neyse siyasi hükümetler onu yerine getirmelidir. Kürt halkı da bu bilinçle taleplerini dile getirmesi sonucunda, çocukları da her defasında küllerinde yeniden doğmayı başarmıştır. bunun artık geri dönüş yoktur.

Türkiye’nin başbakanı, “Türkiye’yi cihan devleti” yapmaya geldim demektedir. cihan devleti bir halkın dilini yok saymakla olmuyor. siyasi iktidara seslenmek istiyoruz, öyle, sözle lafla cihan devleti olunmaz. Demokratik bir ülke olarak uygar dünyada yer almak istiyorsa, Kürt halkının başta eğitim-öğretim hakkı olmak üzere, insani ve demokratik hakları tanımak zorundadır. aksi takdirde karanlık bir geleceğin önüne geçilemeyeceği geçmiş yıllardaki Türkiye gerçekliğinde açığa çıkmıştır.

bugün açıkça ortaya çıktı ki, IŞİD denilen vahşi çete örgütüyle yürütülen mücadelede AKP hükümeti, Musul’daki rehineleri bahane göstererek IŞİD’i açıkça destekler politika izlemekten geri durmamaktadır. Şengal’de ki Ezidi Kürt halkının yaşadığı toplumsal soykırım ve Rojava’da kirli savaşı destekleyen politikalardan vazgeçmediği dünya kamuoyu tarafından tespit edilmiştir.

Bizler Diyarbakır’da KESK’e bağlı sendikalar ve demokratik kitle örgütleri olarak, Kürt coğrafyasında açılan Kürtçe okullarının önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır. Yıllarca uygulanan inkar ve asimilasyoncu politikaların halklara hizmet etmediği bilinmektedir. hükümet, Kürt çocuklarının anadilde eğitim-öğretim hakkı anayasal güvence altına alınması için derhal gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. açılan okulların, kapılarının mühürlenmesi gibi baskıcı anlayışından, gözaltı ve şiddet politikalarından vazgeçmelidir. Türkiye halklarının, Kürt halkının bu haklı ve meşru taleplerini sahiplenmeye ve çocuklarının anadilinde eğitim-öğretim görmesi için duyarlı olmaya davet ediyoruz. 18.092014

 

                                                                            Emek Platformu Adına

                                                                              KESK Dönem Sözcüsü

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]