Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Binasında yeterli sayıda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hekimi olmamasından kaynaklı hasta ve hasta yakınları poliklinik girişlerini kapatarak bir eylem gerçekleştirmiştir.

Hastalar, uzun süreden beri telefondan ve internetten sıra alamadıklarını, gece geç saatlerden sabaha kadar sıra almak için beklediklerini, buna rağmen sıra alamadıklarını belirtmişlerdir. Hastalar, çok uzun kuyruklarla karşılaştıklarını, kuyruklarda bulunan ortalama 300 kişiden yalnızca kadindogumaciklamaçok az bir kısmının sıra numarası alabildiklerini, sıra alamayanların muayene olamadıklarını, mağdur olduklarını belirterek eylem yapmışlardır. Yaklaşık 1 ay önce de aynı sorundan kaynaklı hasta ve hasta yakınları benzer bir eylem yapmıştı.

Hekim sayının yetersizliği var olan sorunun bir boyutu, buz dağının görünen yüzüdür. Sorun sistem sorunudur. Son yıllarda, Sağlıkta Dönüşüm Yasası ile hastaların müşteri, hastanelerin ise ticari bir merkeze dönüştürülerek hem çalışanlar hem de hizmeti alanların memnun olmadığı bir süreç yaşanmaktadır. Sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusunun hekimler ve sağlık çalışanları olduğu algısı yaratılarak sistem ve yöneticiler kendilerini aklamaktadırlar. Yöneticiler, her defasında modern ve nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu iddia etse de sağlık alanında döner sermaye ve performans gibi isimler altında sağlık emekçileri yarıştırılmakta, çalışma koşulları ağırlaştırılmakta, iş barışı ortamı parçalanmaktadır; hastane kapılarında hastalar hala sıra beklemekte, muayene ve tedavi olamamakta, muayene ücreti ve katkı payı gibi isimler altında cepten ödenen paralar artırılarak adeta özel hastanelere fırsat yaratılmaktadır. İktidarın ve yandaşlarının sağlık alan ve üreten kesimlerin tepkilerini/önerilerini dikkate almadan sağlık alanını sermayenin ve piyasanın talepleri doğrultusunda dizayn etmeye çalışmasıyla nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti verilemez duruma gelmiş, sağlık hizmetini enkaza çevrilmiştir. Merkeze bağlı yerleşim birimleri ile nüfusu 300 bini aşan ilimizde 2 veya 3 kadın hastalıkları ve doğum polikliniği ile hizmet verilmesi sağlıkta ne kadar çağ atladığımızın göstergesidir.

Sağlık alanında uygulanan politikalar değişmedikçe, sosyal ve hukuk devleti olmanın gereği sağlık ve sosyal hizmete erişim nitelikli ve ücretsiz olmadıkça, hastalara müşteri sağlık merkezlerine ticarethane şeklinde bakış açısı değişmedikçe, Sağlık alanında “ben yaptım oldu” yaklaşımı sürdükçe, sağlık alanı sermayenin iştahını kabartarak piyasalaştıkça, sağlık hizmeti alan ve sunan kesimlerin görüş ve önerileri dikkate alınmadıkça, sağlık alanı bir bütün olarak değerlendirilmeyip parçalı duruma düştükçe, sağlık emekçileri güvencesiz meslek tanımsız kuralsız angarya ve baskı altında çalıştırıldıkça, sağlık iktidar ve yandaşları tarafından kadrolaştıkça, iktidarın bakanlığın idarecilerin kullandığı bu dil ve üslup sürdükçe, sağlık alanında süre gelen şiddet hakkında yasal adımlar atılmadıkça, bu ve benzeri sorunlar hep olacaktır. Dolayısı ile sadece hekim sayısının artırılması kısa vadeli ve dar bir çözüm olacaktır.

           Paramiliter çetelerin saldırıları ve Ortadoğu’da süren savaşla birlikte Türkiye’nin güney komşularından bölge illerine ve ilimize yoğun göç olmuştur. Yaşanan göç ile her açıdan zaten yetersiz olan nitelikli sağlık hizmetine erişim koşulları daha da ağırlaşmıştır.

SES olarak yıllardır hem genelde hem yerelde uygulanan sağlık politikalarına dair kaygılarımızı ve öngörülerimizi defalarca dile getirdik getirmeye devam ediyoruz. Adıyaman her açıdan olduğu gibi sağlık alanında yatak başına düşen hasta sayısı, hekim başına düşen hasta sayısı, hemşire başına düşen hasta sayısı… vb gibi birçok alanda geri kalmışlık tüm hızıyla devam etmektedir. Adıyaman ilini temsilen TBMM bulunan 5 milletvekili de iktidar partisindendir üstelik milletvekillerinden ikisi hekimdir. Buna rağmen yaşanan sıkıntılar ortadadır.

SES olarak sağlığın özelleştirilmesine, taşeronlaştırılmasına, serbest piyasa koşullarının insafına terk edilmesine, kadrolaşmaya, karşı çıkıyor; herkese nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık ve sosyal hizmet hakkı, iş güvencesi ve insanca yaşanabilecek bir ücret talep ediyoruz.           18.09.2014

 

SES ADIYAMAN ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]