Sal, 05 Ağustos 2014

altZAMDAN GERİYE 3 LİRA KALDI!          

KAMU EMEKÇİLERİNİ ZARARA SOKAN AKP VE MEMUR SEN HESAP VERMELİDİR!

  • Enflasyon oranı Temmuz 2014 itibariyle %9,32, 12 aylık ortalamada da %8,35 gerçekleşti
  • Öğretmen, mühendis ve uzman doktor olarak çalışan kamu emekçilerinin ücretleri aylık 1 ila 14 lira arasında eridi.
  • 7/1 dereceden Hizmetli, 4/1 dereceden hizmetli ve 1/4 dereceden Memur olarak görev yapan kamu emekçilerinin zamlarından ise geriye ortalama 3,5 lira kaldı.

KESK Araştırma Birimi
Ağustos Ayı Raporu

2014-2015 yılları Toplu Sözleşme (TİS) süreci üzerinden 6 ay geçti. Geçen süre zarfında ortaya çıkan sonuç, AKP hükümeti-Memur Sen mutabakatıyla imzalanan TİS sonucu kamu emekçilerinin büyüyen kayıpları ve enflasyon karşısında buharlaşmış zam oranlarıdır.

Kamu emekçileri, talepleri ve gereksinimlerinin görmezden gelindiği 2014-2015 yılları Toplu Sözleşme (TİS) sürecinde ücretlerine ortalama  %5.2’lik bir zam almıştı. 2014 yılı için taban aylığa 175 TL artış yapılmış, Ocak 2014’te 123 TL olarak maaşlara yansımıştı.

Oransal olarak en düşük maaş alan kamu emekçisi için yaklaşık % 6.7’lik bir artışa denk gelen bu artış, doktor, mühendis gibi bazı kamu emekçilerine ortalama % 3.2 ile %3.8 arasında yansımış ve ortalama olarak %5.2’lik bir artış olarak hayata geçirilmişti.

Merkez Bankası enflasyonun 2014 yılı sonu için, orta noktası yüzde 5 olmak üzere yüzde 3,3 ile yüzde 6,7 aralığında gerçekleşeceğini tahmin etmiştir. Oysa, AKP hükümetinin ekonomik rejiminin dışa bağımlı ve spekülatif büyüme modeli yapısının bir sonucu olarak gelişen enflasyon oranı Temmuz 2014 itibariyle %9,32, 12 aylık ortalamada da %8,35 gerçekleşmiştir.

12 ay için kamu emekçisine yapılan ortalama %5.2’lik bir ücret artışına karşın ilk 6 ayda gerçekleşen %5,68’lik ve yıllık bazda %9,32’ya ulaşan enflasyon karşısında öğretmen, mühendis ve uzman doktor olarak çalışan kamu emekçilerinin 1 ila 14 lira arasında aylık kayıpları söz konusudur.

7/1 dereceden Hizmetli, 4/1 dereceden hizmetli ve 1/4 dereceden Memur olarak görev yapan kamu emekçilerinin zamlarından geriye kalan ise ücretlerine ayda 1 ila 4 lira arasında yansıyan komik tutarlardan ibarettir.  

alt

Kamu emekçisinin ücret zammı ekmek zammının altında!

Altı aylık karşılaştırmada kamu emekçilerinin yıllık bazda aldıkları zam oranı örneğin ekmeğin fiyatında gelen artışın da altında kalmaktadır.

alt

Bilindiği gibi Merkez Bankası (MB) 2001 yılında neoliberal politikaların dayattığı Enflasyon Hedeflemesi modelini benimsemiş, toplumsal refahı gözetecek makroekonomik politikaları terk etmiştir. Bu yöntem gereğince yıllık enflasyon hedeflemeleri hükümetle birlikte belirlense de hedefin yakınına bile ulaşmayan yüksek enflasyon var olmaya devam etmiştir. Hiçbir zaman hedefe ulaşmayan enflasyona rağmen MB’nın hedef enflasyon açıklamasının en önemli nedenlerinden biri ise ücretlerin hedeflenen enflasyona göre belirlenmesidir. Dolayısıyla Enflasyon Hedeflemesi, var olan enflasyonu ücretlere yansıtmamanın, emekçilerin ücretlerini düşük tutmanın bir aracı olarak uygulanmaktadır.

AKP ve Memur Sen Enflasyon Kaybının Hesabını Vermelidir!

AKP ve Memur Sen’in birlikte imza attıkları TİS gereği kamu emekçileri 2014 yılı için hem enflasyon farkı alamayacak hem de maaş katsayısına bağlı ödemelerde hiçbir artış yapılmayacaktır.

Yani 2014 yılında kamu emekçilerinin eş yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı,  özel hizmet tazminatı, ek ders ücretleri, harcırahlar, ikramiyeler, fazla mesailer ve özel hizmet tazminatları gibi maaş katsayılarına bağlı ödemelerinde hiçbir artış olmayacağı konusunda AKP ve Memur Sen mutabakat sağlamıştır. 

Zorbalığa, Yoksulluğa ve Adaletsizliğe Karşı Mücadeleyi Büyütelim!

Enflasyonun altında bir artışa imza atarak hükümetle kol kola kamu emekçilerini zarara sokan, daha da yoksullaştıran Memur Sen, TİS süreci başlamadan önce KESK’i TİS masasının “sembolik” aktörü olarak tanımlamıştı. AKP zihniyetini tamamen yansıtan bu görüşün bugün tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini sürüklediği tablo karşımızdadır. Her yıl enflasyon karşısında erimesine izin verilen kamu emekçilerinin ücretleri bu yıl AKP ve Memur Sen mutabakatı çerçevesinde adeta hezeyana uğratılmıştır. Zamlar sadece buharlaşmamış, var olan ücretler de tırpanlanmıştır.

Konfederasyonumuz TİS sürecinde de belirttiği gibi kamu emekçilerinin taleplerini ve iradelerini yok sayan, geleceğini ipotek altına almaya çalışanların oyununu bozmaya kararlıdır. Bu doğrultuda Konfederasyonumuz, AKP’nin zorbalığına, yoksulluğuna ve adaletsizliğine karşı; bu anlayışı rehber edinen ve emeğin kazanımları üzerinden kendilerine çıkar sağlayan sendika ve sendikacılara karşı onurlu, insanca bir yaşam kurma mücadelesinde örgütlü-örgütsüz tüm emekçileri mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırmaktadır. 

KESK Araştırma Birimi
Ağustos Ayı Raporu için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]