2000’li yılların başında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” fiyaskosu maalesef ki; sağlıkta yıkım, dayak, taciz ve ölüm haline dönüşmüştür.

Hastayı müşteri, sağlık emekçilerini tezgahtar olarak gören bu uygulamalara tüm kitle örgütlerinin siddetkinamakarşı çıkmasına rağmen bu uygulama devam etmektedir.

Devam ederken de Türkiye’nin il ve ilçelerinden gün geçmiyor ki kavga, yaralanma, taciz ve ölüm haberleri gelmesin.En son Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil Polikliniğinde nöbet tutan Dr. KUTBETTİN DİNÇER hasta ve hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete uğramış ve yarım saat boyunca acil müdahalede rehin kalmıştır.

Tüm olumsuz şartlara rağmen tek düşüncesi, en iyi sağlık hizmetini vermek olan sağlık emekçileri, bu zulmü hak etmemektedir. 

Bugüne kadar yaşananlardan ders çıkaramayan iktidar, henüz bu kaos ortamını ortadan kaldıracak yasal değişikliklere gitmemiştir.

Gitmemekle birlikte adeta” Performans, Mobing ve Kadrolaşma” ile bu kaos ortamına çanak tutmuştur. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz. 

1- Sağlık politikaları planlanırken, başta sağlık emekçileri olmak üzere sendikalar, TTB, Diş Hekimleri vb. kitle örgütlerinin görüşleri mutlaka alınmalıdır.

2-  Performans adı altında yapılan Mobbing uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir.

3- Şiddet ortamına zemin hazırlayan tüm olumsuzluklara karşı yasal önlemler alınmalıdır.

4- Hükümet, siyasetçiler ve yöneticiler “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamalarından vazgeçmelidir. 

5- Kadrolaşma yerine liyakat esas alınmalıdır.

Sağlık emekçileri başta olmak üzere çalışanlara yönelik her türlü saldırının altında yatan bu sisteme karşı mücadelemizin devam edeceğini yaşanan son saldırı olayının takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Yaşanan bu olayı sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak kınıyoruz

                  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]