Sendikamızın da aralarında olduğu sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda örgütlü sendika, oda ve dernekler birlikte Gazze’de İsrail saldırıları, saglikorgutlerikatliamakarsi1Suriye’de, Rojova’da, Irak’ta IŞİD çetelerinin saldırıları Ortadoğu’yu yeniden kan gölüne dönüştürmesi nedeniye insanlar yaşamsal ihtiyaçlarına ve sağlık hizmetlerine erişimde büyük güçlük yaşaması ve yeniden kitlesel göçler, can kayıpları ve hastalık tehlikesi ortaya çıkmış durumuna karşı Savaşın en büyük halk sağlığı sorunu olduğunu 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat 14.00’de IŞİD çetelerin yoğun saldırıları altında kalan Kobané sınırında ifade eden basın açıklaması gerçekleştirdik.

Türk Tabipleri Birliği (TTB),Türk Dişhekimleri Birliği ( TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ( SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ( DEV-SAĞLIK İŞ), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Psikologlar Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT DER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği ( TÜMRAD -DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)adına Basın Açıklamasını TTB Merkez Konsey Başkanı Beyazıt ÖZTÜRK yaptı.

 

Sağlıkçılar Sesleniyor: Yaşam Hakkı En Temel Haktır, IŞİD Çetelerini Durdurun!

Uluslararası senaryolara konu olan Ortadoğu’da yaşananlar, özellikle de Suriye’deki iç savaş, çeşitli şekillerde Türkiye’yi de etkiliyor. Türkiye, savaştan kaçanların sığındığı başlıca ülke konumundadır ve yaklaşık bir milyon sığınmacıyı barındırıyor. Yaşanan bu drama son zamanlarda ne yazık ki yeni boyutlar ekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce ölü ve yaralı var. Üstelik İsrail saldırıları hastaneler, ambulanslar dahil sağlık tesislerini de hedef alıyor. Gazze’de can pazarı yaşanıyor. İnsanlar yaşamsal ihtiyaç maddelerine de sağlık hizmetlerine de erişemiyorlar.

IŞİD adı verilen örgüte bağlı çeteleler tüm Ortadoğu’yu insanlık dışı saldırılarla tehdit ediyor. Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’na saldıran örgüt aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 49 yurttaşımızı rehin alındı ve halen durumlarına ilişkin haber alınamıyor. Irak’ta bu örgütünsaglikorgutlerikatliamakarsi2 kanlı saldırıları devam ediyor. Üstelik en ürkütücüsü Irak’ta bulunan kimyasal silahların bu örgütün eline geçtiği ifade ediliyor.

Suriye’nin kuzeyinde, Rojova’da Türkiye sınırına çok yakın olan, şu anda bulunduğumuz Suruç’un tam karşısında, Kobane bölgesi 2 Temmuz’dan beri IŞİD’in kuşatması ve saldırıları altında. Nüfusu son göçlerle birlikte 400.000’i bulan bölge daha önce de defalarca IŞİD tarafından saldırılara uğradı. Kobane’de gıda, ilaç başta olmak üzere pek çok eksiklik yaşanıyor. Su kaynakları IŞİD çetelerinin kontrolü altında. Toplam 10-15 adet doktorun hizmet verdiği bir hastanesi bulunan bölgeden yaralılar Suruç üzerinden Türkiye’ye getiriliyor. Getirilen yaralıların bir kısmında kurşun yarası olmaması, kimyasal silah kullanıldığı iddialarını güçlendiriyor. Yaşanan bu olağan dışı durum karşısında Suruç’taki sağlık hizmetlerinin de yetersiz kaldığı görünüyor.

Bu saldırıların sürmesi halinde yaralı sayısının artması söz konusudur. Ayrıca çatışmalardan kaçan insanların kitlesel olarak Türkiye’ye sığınması olasıdır. Bu durumda yerinden edilme ile birlikte ortaya çıkacak sorunların yanında savaş koşulları nedeniyle koruyucu sağlık hizmetinden (aşılama başta olmak üzere) yoksunluğun ağır sonuçları söz konusu olabilir. Kısaca bölge pek çok halk sağlığı sorununa gebedir. Ayrıca bu bölgedeki sağlık hizmetlerinin gerek insangücü gerekse altyapı olarak bu yükü karşılayamayacak kapasitede olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Özetle, biz sağlık emek örgütleri olarak bu bölgede yaşanan durumdan endişeliyiz. Saldırılarla insanların yaralandığı ve öldüğü, insanların yerinden edildiği, kimyasal silahların kullanıldığı kuvvetle muhtemel bu ortamı derhal müdahale edilmesi gereken olağan dışı bir durum olarak tanımlıyoruz.

Konu acil olarak uluslararası kamuoyunun gündemine taşınmalı ve Gazze’deki savaş sonlandırılmalıdır. IŞİD çetelerinin saldırıları durdurulmalı, saglikorgutlerikatliamakarsi3Kobane başta olmak üzere bölgedeki insanların tıbbi malzeme de dahil temel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde gerekli adımlar atılmalıdır. Türkiye’deki ilgili kurumlar bu bölgede sığınmacıların barınma, beslenme ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde organizasyonlarını hızlıca yapmalıdırlar.

Sağlık mesleğini icra edenler olarak her zaman savaşın karşısında durduk, savaşın yaydığı kötülüğe karşı insanları koruma ödevi üstlendik. Gelinen noktada Türkiye’nin güney sınırında, bölgede yaşananlara sessiz kalmamız olası değildir. Bu bölgeden Tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya sesleniyoruz:

Bu vahşeti durdurun, saldırıların ve ölümlerin önüne geçin, insanların temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olun.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği ( TDB)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ( SES)

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ( DEV-SAĞLIK İŞ)

Türk Hemşireler Derneği ( THD)

Türk Psikologlar Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT DER)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği ( TÜMRAD -DER)

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]