Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan asistan hekimler 16.07.2014 tarihinde yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler. SES ve Tabip odası eyleme katılmışlardır. Başhekim ile yapılan görüşmeden sonra taleplerin hayata geçirileceğini sözü üzerine eylem sonlandırıldı.

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Arş.Gör.Hekimleri Bildiri Metni

Hastanemize başvuran her hastaya elimizden gelen en iyi sağlık hizmetini vermeyi amaç edinen biz Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktorları olarak bu görevi mesleğimize yakışır şartlar altında, emeğimizin karşılığını asistanhekimeylemizamanında ve tam alarak, aklımızda sadece eğitimimiz ve hizmet vereceğimiz hastalar varken yapmak istiyoruz. Ancak uzun bir süredir bırakın iyi sağlık hizmeti vermeyi, ruhsal ve bedensel sağlığımızı bozacak şartlar altında çalışmaktayız. Bu sorunları çözmek adına yaptığımız tüm yasal girişimlerin, sözlü ve yazılı isteklerin muhatapları tarafından cevaplanmadığını, meslektaş olmamıza rağmen tababetin getirdiği görgüden nasibini almamış kişiler yüzünden görev yapmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek istiyoruz. Bugün bizi bu noktaya sebepleri halkımıza duyurmak, onlara daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, hakkımızı aramak ve hakkımızı almadan geri adım atmamak üzere görevdeyiz.

Bu kabul edilmesi güç ve dayanılması güç şartlar şöyledir;

  1. 1)Son 1 yıldır nöbet ücretlerinin ( ki bazı bölümlerde yasal olmamasına rağmen ayda 10’dan fazla nöbet tutan arkadaşlarımız mevcutken ) ve yoğun bakım fark ügeç yatırılması, son 3 aydır ise hiç yatırılmıyor olması,
  2. 2)Ayda yüzlerce saat fazla mesai yapıyor olmamıza rağmen 2 aydır performans (döner sermaye) ücretlerinin yatırılmayıp ayda 2000-2500 TL arası bir ücret ile geçimimizi sağlamamızın beklenmesi, ödemelerin hastanenin borçları ve gelir azlığı yüzünden yapılamadığı söylenerek hastane gelir ve giderlerinden mesulmüşüz gibi gösterilmesi ve önümüzdeki aylarda da bu durumun devam edeceğinin belirtilmesi,
  3. 3)Tüm bunların üzerine zaten dayanılması güç olan üstümüzdeki iş yükünün arttırılmaya çalışılması, hekimlik dışı işlerin de Arş. Gör. Doktorlar üzerine yıkılmaya çalışılması, ‘daha çok çalışın daha çok kazanalım’ denilerek bir devlet kuruluşunun çalışma prensibine uymayacak şekilde üzerimizde baskı kurulması,
  4. 4)Tarafımızca yetkili mercilere yazılan dilekçelerin cevaplanmamış olup taleplerimizin değerlendirilmemiş olması.

Ülke genelinde araştırma görevlisi doktorların çalışma şartlarının ne kadar zor olduğu aşikarken, 33 saat durmaksızın çalışan, ayda yüzlerce saat fazla mesai yapan, poliklinik, ameliyathane, servis demeden her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çabalayan biz asistan hekimlere yukarıda saydığımız ücretlerin ödenmemesi ve hekimlik dışı işlerin üzerimize yüklenmesi gibi haksızlıkları reva gören yöneticilerimize sesleniyoruz. Bu zulüm bitmeden görevden dönmeyeceğiz.

Asistan hekimler tarafından oluşturulacak bir komisyon ile başhekimliği temsilen bir heyetin görüşmesini, tüm isteklerimizin dikkate alınmasını, verilecek kararlarla bir mutabakat metni oluşturulmasını ve bu metnin bizzat başhekimlikçe imzalanarak ücretlerimizin zamanında tam olarak yatırılmasını ve çalışma şartlarımızda yapılacak iyileştirmelerin garanti altına alınmasını istiyoruz. Bu isteğimiz dikkate alınıp gereği yapılmadan görevden dönmeyeceğiz.

Bizlere daha çok çalışın , hastane daha çok kazansın mantığıyla yaklaşarak tüm yöneticilere sesleniyoruz. Hasta müşteri asistan hekim köle değildir. Bizim derdimiz hastalarımıza hakkettikleri zamanı vermek, aklımızda geçim derdi olmadan sadece hekimliğe odaklanmak ve eğitimimizi en iyi şekilde almaktan başka bir şey değildir, olamaz. Bu uğurda üzerimize gelecek tüm baskılara göğüs germeye kararlıyız. Bu uğurda isteklerimiz kabul edilene, verilen sözler kabul edilene kadar görevimiz devam edecektir. Bu süreçte karşılaşacağımız hiçbir mobbing, istifaya zorlama, soruşturma açma gibi tehdit bizi yıldıramayacak, aksine göreve devam etmemize neden olacaktır. Tek bir arkadaşımıza yapılan baskı hepimize yapılmış kabul edilecektir.

Biz hastalarımız için, sağlık için, hekimlik için buradayız . Taleplerimiz değerlendirilmedikçe görevden dönmeyeceğiz. Saygıyla duyurulur.

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Görevlisi Hekimleri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]