AKP Hükümeti demokratik ve meşru taleplerde bulunan, bunun için sokağa çıkan toplumun tüm muhalif kesimlerine, gençlere, Alevilere, Kürtlere, Kadınlara baskıyı, polis şiddetini, cezaeviyle tehdit etmeyi meşrulaştırmaya çalışarak ve çocuk yaşta olanları terörist asmsorusturmailan etme gibi her yolu deneyerek tüm muhalif sesleri susturmaya, sindirmeye çalışmaktadır. Bunun yansıması olarak ta bu durumdan yüz ve cesaret bulan, AKP’nin icazetiyle idareci olan kişilerde kamu işyerlerinde demokratik ve meşru taleplerde bulunan, uluslar arası hukuk tarafından güvence altına alınan iş bırakma haklarını kullanan kamu emekçilerini, sindirme ve baskı altına almak için soruşturmalar açmaktadırlar. En son Mardin Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde KESK’in almış olduğu iş bırakma kararına uyarak iş bırakan 9 SES üyesi arkadaşımıza, idareciler tarafından soruşturma açılmıştır. Baskı, sürgün, soruşturma, cezaevi, şehadet gibi her türlü bedeli ödeyerek bugüne kadar gelmiş KESK’e bağlı sendika üyelerini bu tür soruşturmalarla ve antidemokratik uygulamalarla yıldıracaklarını sanıyorlarsa KESK’in mücadele tarihi göstermiştir ki, bu soruşturmalar boşuna çabalardır. KESK olarak bugüne kadar tüm emekçilerin yanında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ve biz biliyoruz ki ‘’ Zafer Direnen Emekçinin olacaktır’’.

                                                                                              KESK MARDİN ŞUBELER PLATFORMU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]