Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde İtalya’dan gelen yeni mezun olmuş sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 12 kişilik heyet ve engelsiz ve mutlu yaşam derneği ile birlikte sendikamızı 17.06.2014 tarihinde ziyaret etti.
Sendikamız hakkında bilgiler, sendikamızın sosyal hizmetler alanındaki politikaları ve çalışanların özlük haklarına ilişkin bir saatin üzerinde görüşme yapıldı.
Ağustos ayı sonuna kadar Ankara’da bulunan heyet bilgi amaçlı sendikamızı ziyaret edeceğini belirtmiştir.

344

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]