Cmt, 17 Mayıs 2014

altSoma’daki katliamı kınamak, sorumluların açığa çıkarılıp yargılanmalarını sağlamak, başta Konfederasyonumuz üye ve yöneticileri olmak üzere toplumsal muhalefete yönelik saldırıları ve hükümetin tutumunu protesto etmek için bugün (17 Mayıs 2014) tüm illerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz. Yarın da yapacağımız açıklamalara ilk saldırı Ankara Güven Park’ta gerçekleşti. Polis açıklamaya dahi izin vermeyerek gaz ve tomayla saldırarak kitleyi dağıttı. Bir saldırı da Kızılay’a gelmek isteyen Yatağan işçilerine yönelik gerçekleşmiş, işçilerin kamu emekçilerinin eylemine katılmasına izin verilmemiştir.

İçlerinde Genel Başkanımız, MYK üyelerimiz ve sendika MYK üyelerimizin de bulunduğu bazı arkadaşlarımız saldırılara rağmen dağılmayarak polis ablukası altında oturma eylemine başlamışlardır.

Saat 19.25’de Genel Başkanımızın da içinde olduğu yöneticilerimize gaz sıkıp dağıtan polis Güven Park’a kimsenin girmesine izin vermiyor. Bu sırada Sendikamız EĞİTİM SEN Mali Sekreteri Abdullah KARAHAN ve TARIM ORKAM SEN MYK üyesi Özkan YORGUN gözaltına alındı.

Saldırıları protesto ediyor, kınıyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Ülkemiz ve emekçiler bu OHAL uygulamalarını hak etmiyor ve bu baskılara mücadeleyi yükselterek karşılık vereceklerinden kimse kuşku duymamalıdır.

Basın ve İktidar Üzerinden Devam Eden Çarpıtma ve Saldırılara İlişkin

illerde yaptığımız basın açıklaması metni aşağıdadır

Baskı, Şiddet ve Gözaltı Uygulayarak Gerçeklerin Üzerini Örtemezsiniz!

AKP iktidarı, Soma’da yaşanan katliamın sorumluluğunu üzerinden atmak için her türlü hukuksuzluğa başvuruyor. Başbakanın vatandaşa tokat atmasından, müşavirinin tekmelemesinden sonra dün acılı Soma halkını hedef alan polis saldırısı vicdan sahibi herkesin tüylerini ürpertmiştir. Henüz hayatını kaybeden insan sayısının tam belli olmadığı ve yeraltındaki işçilerin bile çıkarılamadığı bir ortamda acılı insanlara yönelik uygulanan bu tutumu hiçbir vicdan sahibinin savunamayacağı ortadadır.

Diğer taraftan halkın yaşadığı acılara ortak olmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için Soma’ya gidenleri hedef alan saldırılarda sürmektedir. Sıkıyönetim koşulları oluşturulan Soma adeta ablukaya alınmıştır. Yandaş medya bir taraftan yaşananları çarpıtmak diğer taraftan halk ile dayanışmak için Soma’ya gidenleri hedef gösteren haberlere imza atmak için adeta seferber olmuştur.

Soma’da yaşanan katliama yönelik halkın gösterdiği demokratik tepkileri her yerde şiddetle bastırma yolunu seçen AKP iktidarı Soma’ya giderek madenci ailelerinin acısını paylaşan ve kamuoyunu doğru biçimde bilgilendirmek isteyen sendikaları, meslek örgütlerini, gazetecileri ve hukukçuları hedef göstermektedir.

Arkasında hangi güçlerin olduğunu bildiğimiz yandaş medya, KESK’i ve bağlı sendikalarını da karalayıcı, iftira ve yalan dolu haberler yayımlanmakta, üye ve yöneticilerimiz hedef gösterilerek gözaltına alınmaktadır. Katliamın yaşandığı andan itibaren oluşturduğumuz KESK heyeti gece yarısı Soma’ya ulaşarak incelemelerde bulunmuş, içerisinde Genel Başkanımızın da olduğu emek ve demokrasi güçleri temsilcileri Soma’da incelemeler yapmış, görüşmelerde bulunmuş ve hayatını kaybeden madencilerin ailelerin taziyelerine giderek başsağlığı dilemiştir. Yine örgütümüz bu katliama karşı 15 Mayıs tarihinde emek ve meslek örgütleriyle birlikte greve çıkmıştır. Tüm bu gerçekler ortadayken bizi hedef göstererek kamuoyunun doğru bilgilenmesini ve halkın tepkisini engellemek isteyen AKP iktidarı ve yandaş basını, olayın başından itibaren özveriyle madencilerin kurtarılması çalışmalarında yer alan ve ailelerine her türlü desteği vermeye çalışan Manisa ve çevresindeki illerdeki üye ve yöneticilerimizi hedef göstermekte, Konfederasyonumuza bağlı Manisa ve Soma’daki Eğitim Sen sendikamızın büroları da hedef gösterilerek saldırıya açık hale getirilmeye çalışmaktadır.

Son olarak aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ve aynı zamanda konfederasyonumuz hukuk müşaviri Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu avukatlarla birlikte 34 kişi polis şiddeti uygulanarak gözaltına alınmıştır.

Soma ile dayanışmayı, kamuoyunun doğru bilgilenmesini baskı ve şiddetle bastırabileceğini zanneden AKP iktidarını uyarıyoruz. Acılı Soma halkından ve onlarla dayanışmak isteyenlerin üzerinden elinizi çekin. Kine dönüşen vahşetinizle yaşanan katliamın ardında özelleştirme talanı, taşeronlaştırma ve güvencesiz çalışma olduğunu unutturamazsınız. Konfederasyon olarak yıllardır başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak üzere hükümet temsilcilerine göz boyamaya yönelik yasal değişiklikler yaparak gerçek sorunun ortadan kaldırılamayacağını, AKP’nin emekçilere ve emeğe bakışını bütünen değiştirmediği sürece sorunların çözülemeyeceğini ifade ediyoruz. Ancak AKP iktidarı yaptığımız uyarıları dikkate almak yerine sermaye ve yandaş sendikalarıyla birlikte emek sömürüsünü artırarak sürdürmüş, Soma katliamına giden yolun doğrudan sorumlusu olmuştur. Böylesine büyük bir katliam yaşanmışken, uyguladığınız bu emek düşmanı politikalarınıza karşı mücadele edenleri zor ve şiddetle susturacağınızı, gerçeklerin üzerini şiddet uygulayarak kapatabileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Yapılan uyarıları dikkate almayarak bu politikaları ısrarla uygulayan AKP hükümeti derhal istifa etmelidir.

Başta Soma olmak üzere ülkenin her yerinde katliamın sorumlularının ortaya çıkarılarak yargılanması ve insanca bir yaşam için mücadele eden tüm emek ve demokrasi güçleri üzerindeki baskılara derhal son verin.

Yürütme Kurulu

alt

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]