DÖNER SERMAYE SİSTEMİNE İSYANIMIZ GREVLE SÜRÜYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Basına ve Kamuoyuna

Bizler burada tüm Türkiye’nin sağlıkta her şey yolunda dendiği, çok güzel binaların yapıldığı, Son model teknik imkânlarla donatılmış her türlü tetkik ve tedavinin yapıldığı Egenin gözbebeği bir hastanenin önünden bu çok övülen sağlık sisteminin, yaratanları olarak sağlığın temel sağlık çalışanları, isyanımızı duyurmak, kral çıplak demek için,

Hemşireler, ebeler, eczacılar, laborantlar, memurlar, teknisyenler, hizmetliler, mühendisler, röntgen teknisyenleri ve teknikerleri, diş teknisyenleri, anestezi teknisyenleri ve teknikerleri, terziler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları, biyologlar, kimyagerler, psikologlar, çocuk gelişimcileri, fizyoterapistler, odyoloji teknikerleri, sağlık teknisyenleri ve teknikerleri, tıbbi sekreterler, acil tıp teknisyenleri

Taşeron çalışmanın getirdiği güvencesizlik yüzünden alana inemeyen, kalpleri burada olan tüm sağlık emekçileri olarak sesleniyoruz.

Adaletsizlik ve eşitsizliklerle dolu olan döner sermaye sistemine isyan ediyoruz.

Gece gündüz, hatta hafta sonu, bayram demeden insan sağlığı için 24 saat kesintisiz, zor koşullarda çalışan nöbet, icap ve fazla çalışma uygulaması ile haftalık çalışma süresinin çok üzerin de görev yapan bizler, yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkûm edilmeyi kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz.

Döner sermaye performans sistemine hayır diyoruz. Sağlık çalışanı köle değildir. Eşit işe eşit ücret istiyoruz.

Döner sermaye gelirinin adil bir şekilde dağıtılması için tüm hizmet sınıflarını kapsayacak şekilde:

  1. 1.375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca her ayın 15 ‘inde ödenen sabit ek ödeme net tutarı kadar, döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemlerde de, hastanemizde aktif çalışılan gün sayısı oranında ayrıca ek ödeme ödenmesi,
  2. 2.Ek ödeme adı altında ödenen tüm ücretlerin emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz.

Bu ücret adaletsizliği iş barışını bozmuştur. Sağlıkta dönüşüm, döner sermaye ve performans sistemiyle ücret adaletsizliğindeki uçurum artmakta Sosyal Güvenlik Kurumlarının içi boşaltılmakta ve buna göz yumulmaktadır.

Acilen kanayan yaraya pansuman yapılmalı, döner sermaye yönetmeliği kat sayıları hekim dışı tüm sağlık emekçilerine yükseltilmelidir.

İkinci aşama döner sermaye ek ödeme değil emekliliğe yansıyacak ücret ve fiil hizmet zammımızın ödenmesidir.

Bir gece de yasalar çıkaranlar Yönetmelikler yapanlar anayasayı değiştirenler isyanımıza kulak vermeli döner sermaye ek ödemesi yerine, sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak temel ücret ve fiili hizmet tazminatı alacak şekilde uygun yasal düzenlemeyi yapmalıdır.

YARDIMCI DEĞİL SAĞLIK PERSONELİYİZ

DÖNER SERMAYE ADALETSİZLİĞİNE HAYIR

ANGARYA ÇALIŞMAYA HAYIR

EK ÖDEME DEĞİL EMEKLİLİĞE YANSIYAN SABİT ÜCRET

FİİLİ HİZMET TAZMİNATI ÖDENSİN

TAŞERON ÇALIŞMA UYGULAMASINA HAYIR

 

Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi SES İşyeri Temsilciliği

 

12mayis2014izmir2

12mayis2014izmir3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]