8.DÖNEM MERKEZ YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU DAĞILIMI

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

Sendikamız 8. Olağan Genel Kurulu 25-26-27 Nisan 2014 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz 06 Mayıs 2014 tarihinde toplanarak görev dağılımlarını yaptılar.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Genel Başkan                                                          : Gönül ERDEN

Genel Sekreter                                                         : Birsen SEYHAN

Genel Mali Sekreter                                                  : Şinasi DURSUN

Genel Örgütlenme Sekreteri                                      : İbrahim KARA

Genel Kadın Sekreteri                                               : Belkıs YURTSEVER

Genel Eğitim Basın Yayın ve Sosyal İşler Sekreteri      : Fikret ÇALAĞAN

Genel Hukuk ve TİS Sekreteri                                    : Aylin Akçay

 

 

MERKEZ DENETLEME KURULU                                                 MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Başkan                 : Birol AŞIK                                                    Başkan                 : Hülya YILDIR

Yazman                 : Aslıhan HAN ÖZDEN                                    Başkan Yrd.          : Deniz TOPKAN

Üye                       : Hülya ALÖKMEN UYANIK                             Yazman                 : Figen PEHLİVAN DEMİREL

Üye                       : İsmet KARADAĞ                                          Üye                       : Sibel İŞBİLEN

Üye                       : Elif KARADENİZ                                           Üye                       : Münir SOLHASAN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]