İZMİR; Tepecik Hastanesinde döner sermaye isyanı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Emeğimizi Katsayınız ve Puanınıza Sığdıramazsınız

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları 2 Nisan 2014 Çarşamba günü saat: 12.30 da hastanesi bahçesinde toplanarak Sağlık Bakanlığının döner sermaye uygulamasına protesto ettiler. Eyleme büyük bir katılım oldu.

Sağlık çalışanları adına yapılan açıklamada döner sermaye sisteminin adaletsizlik ve eşitsizliklerle dolu olduğu, kendilerinin emeği ve katkısının tepevikdonersermaye1yok sayıldığı belirtildi. Açıklamada ” emeğimizin karşılığını almak için Türkiye genelinde dilekçe kampanyası başlattık. Sendika ayrımı yapmaksızın bütün çalışanlar birleştik bugün başta Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili makamlara taleplerimizi içeren binlerce dilekçeyi gönderiyoruz. ” denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ( SES) , Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ( Türk Sağlık -Sen ) ve Genel Sağlık İş sendikasının aktif destek verdiği eylemde Tepecik Eğitim Hastanesi Çalışanları adına basın açıklamsını Hemşire Yasemin ÇINAR GERS yaptı.

Yasemin ÇINAR GERS yaptı açıklamada ” Bizler burada, adaletsizlik ve eşitsizliklerle dolu olan döner sermaye sistemine yönelik itiraz ve isyanımızı belirtmek için toplandık. İtiraz ediyoruz,

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan biz hemşireler, ebeler, laborantlar, teknisyenler, memurlar, hizmetliler, mühendisler, röntgen teknisyenleri ve teknikerleri, anestezi teknisyenleri ve teknikerleri, terziler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları, biyologlar, kimyagerler, psikologlar, çocuk gelişimcileri, fizyoterapistler, odyoloji teknikerleri, sağlık teknisyenleri ve teknikerleri, tıbbi sekreterler, acil tıp teknisyenleri olarak emeğimizin yok sayılmasını kabul etmiyoruz. Gece- gündüz, hafta sonu, bayram demeden insan sağlığı için 24 saat kesintisiz zor koşullarda çalışan nöbet, icap ve fazla çalışma uygulaması ile haftalık çalışma süresinin çok üzerinde görev yapan bizler yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum ediliyoruz. Döner sermaye sistemi emeğimizi yok sayıyor. bunu kabul etmiyoruz.

Bizler çalışanların katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirinin adil bir şekilde dağıtılması için, tüm hizmet sınıflarını kapsayacak şekilde aşağıdaki düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.” dedi.    

Taleplerinin,                                                

               1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarında her ayın 15   inde ödenen sabit ek ödeme net tutarı kadar, Döner Sermaye Ek Ödemesinin yapılacağı aylık dönemlerde de, hastanemizde aktif çalıştığı gün sayısı oranında ayrıca ek ödeme ödenmesi,                                                    

               2- Ek ödeme adı altında ödenen tüm ücretlerin emekliliğe yansıtılması olduğunu söyledi. Katılan ve katkı koyanlara teşekkür etti. Yasemin ÇINAR GERS mücadelelerini başarıya ulaştırmada kararlı olduklarını eylem ve etkinliklerin haklarını alıncaya kadar süreceğini açıkladı.tepevikdonersermaye2

Eylemde konuşan SES İzmir Şube Başkanı Rukiye ÇAKIR SES olarak eylemi sonuna kadar destekliyor ve katılıyoruz. Burada başlayan bu haklı ve güzel mücadaleyi Türkiye genelinde sürdüreceğiz. Sürdürmeliyiz. SES olarak bu haklı mücadele için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Buradan söz veriyorum SES bu mücadelede tüm gücü ve enerjisi ile olacak. birlikte kazanacağız. Tepecik hastanesinde başlayan bu kıvılcım tüm Türkiye ye yayılacaktır. Bugün burada SES sendikasının yanı sıra Türk Sağlık Sen ve Genel Sağlık İş sendikasıda var. Güzel bir birliktelik oluştu bu birliğe tüm sendikaları davet ediyoruz. Şimdi bir araya gelme zamanı. Bu mücadeleye katılan tüm arkadaşlara , sendikalara teşekkür ediyorum. şeklinde konuştu.

Türk Sağlık Sen Şube başkanı Şenol ATICI konuşmasında Türk Sağlık Sen olarak mücadelenin içinde oldukları, her aşamada destek ve katkı sundukları dile getirildi. ATICI ” Sendika olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bu güzel birlikteliği büyüterek   başarılı olmasını sağlamak boynumuzun borcu. Hep birlikte başarıya ulaştıracağız. Bu çalışmayı yapan ve katılan arkadaşlarımıza, sendikalarımıza buradan teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. ATICI konuşmasını eylemde olmayan Türkiye genelinde yetkili sendikayı da bekliyoruz çağrısı ile bitirdi. Dilekçede yer alan   taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Genel Sağlık – İş Genel sekreteri   Zekiye BACAKSIZ yaptığı konuşmada Genel Sağlık – İş Sendikası ‘nın eyleme olan katılım , destek ve katkısının süreceğini, döner sermaye sistemine karşı yapılacak eylem ve etkinliklerde yer alacaklarını belirtildi.

Yoğun katılımın olduğu eylem toplanan 1500 dolayında dilekçenin PTT ‘den Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Başkanlığına gönderilmesi ile son buldu.

Yoğun katılımın olduğu eylem toplanan 1500 dolayında dilekçenin PTT ‘den Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Kamu Hastaneleri Başkanlığına gönderilmesi ile son buldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]