“20 Şubat 2014 gününden beri isteğe bağlı kürtaj olmak isteyen kadınlara kamu sağlık kurumlarında kürtaj yapılması fiili olarak engellenmiştir..İzmir’de isteğe bağlı kürtajın kurtajsucduyurusu1yapılabildiği tek merkez Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası olan Konak’ta hizmet veren kadın doğum ünitesidir. Buraya 20 Şubat 20014 gününden itibaren kürtaj için başvuran kadınlara işlem yapılamamıştır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personelin ek ödeme tutarlarını belirleyen, net performans puanının tespiti amacıyla tabipler tarafından yapılan muayene ve işlemlerin tanımlanması, bu işleme ilişkin puanların tespiti ile muayene ve işlemlerin incelenmesinin usul ve esaslarını düzenleyen girişimsel işlemler yönergesinin ekinde daha önceki listelerde yer alan 620100’menstrual regulasyon’ işlem kodu son listede görünmemektedir.

Sağlıkta dönüşüm Programı hekim-hasta ilişkisini para-puan ilişkisine çevirmiştir. Para-puan sistemi hükümetin, halkın sağlığına doğrudan müdahalesini getirmiştir. Kadınlarakurtajsucduyurusu2 daha fazla doğurmayı telkin eden kürtajı bir cinayet olarak tanımlayan hükümet politikası, yasa dışı olarak, kamu sağlık kurumlarında fiili olarak isteğe bağlı kürtajı engellemektedir.

        Şu anda bir kamu sağlık kuruluşunda tıbbi bir endikasyon yok ise kürtaj yapılabilecek bir sistem yok. 2827 sayılı nüfus planlaması hakkında kanunun 5. Maddesi “Gebeliğin 10. Haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliyesi yapılır.” demektedir. Bu durumda, isteğe bağlı kürtaj için başvuran bir hastaya hekim işlem yapsa da yapmasa da, hekimin yasal sorumluluğu oluşmaktadır.

        Diğer taraftan, İsteğe bağlı kürtajın kamu kurumlarında yapılamaması ya özel sağlık kuruluşlarında çok fazla para ödenmesine ya da parası olmayanlar için merdiven altı diye tabir kurtajsucduyurusu3edilen uzman olmayan kişiler tarafından, hijyenik olmayan ortamlarda yapılmasına sebep olacak, bu da kadın sağlığını ve hayatını riske atacaktır.

Kadın bedeni üzerine tahakküm kuran, kadının kaç çocuk doğuracağına ya da doğurmayacağına karar vermesini engelleyen, tecavüz mağduru kadınlara “doğur devlet bakar” diyen, hekimlere hukuki sorumluluk yükleyen, tüm sağlık sistemini para-puan ilişkisine indirgeyen hükümet politikalarını protesto ediyoruz.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak, fiili kürtaj engellemesinin bir an önce son bulmasını, kürtaj yapılacak kamu kurumlarının kadınların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde olmasını istiyoruz. 2827 sayılı yasaya aykırı davranan ve 20 şubattan bu yana pek çok kadını mağdur eden ilgili bakanlıklar hakkında suç duyurusunda bulunuyor; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı pozitif sorumluluğunu yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz.

 

 

SES İZMİR ŞUBE

 

Destekleyen Kuruluşlar

Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik Kolu

Sağlık ve Hasta Hakları Derneği İzmir Şubesi

Türk Diş Hekimleri Odası İzmir Şubesi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]