Sendikamızın 8. Olağan Genel Kurulu 18-19-20 Nisan 2014 tarihlerinde sendikamız genel merkezinde, çoğunluk sağlanamzsa 25-26-27 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacaktır. 25-26 Nisan 2014 tarihlerinde saat 10.00’da Necatibey Caddesi No: 57 Sıhhiye / ANKARA adresinde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda, 27 Nisan 2014 tarihinde yapılacak seçimin ise Başkent Öğretmen Evi P2 konferans salonunda olmak üzere aşağıdaki gündemlerle toplanacaktır.  

 

GÜNDEM

1-     Yoklama

2-     Açılış ve Saygı Duruşu

3-     Divan Oluşumu

4-     Genel Başkanın Açılış Konuşması

5-     Konukların Konuşması

6-     Komisyonların Oluşturulması

7-     Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme

     Kurulu Raporlarının Sunulması, Görüşülmesi ve Aklanması

8-     Tahmini Bütçenin Sunulması ve Kabulü

9-     Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi

   10- Genel Kurul Kararlarının Görüşülmesi

   11- Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ile

Üst Kurul Delege Adaylarının Belirlenmesi

12-     Dilek ve Temenniler

13-     Seçimler

14-     Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]