Sağlıkta “dönüşüm” programı sağlık emekçileri için çileye dönüşmüş ve dayanılmaz çalışma koşullarını dayatmış durumdadır. Taşeron çalışandan öğretim üyesine kadar tüm sağlık emekçileri yoğun iş yükü altında ezilmektedir. Angarya çalışma, güvencesizlik, gelecek kaygısı, şiddet, performans baskısı, niteliksiz sağlık eğitimi gibi birçok olumsuzluk sağlık emekçilerine yaşatılmaktadır. Halk açısından ise; katkı katılım payları, ilave ücretler gibi birçok isim altında yapılan ödemeler cepten harcamaları arttırmasına rağmen nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetine ulaşmak maalesef mümkün olmamıştır.

Mevcut bu tablo içerisinde; İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Katip Çelebi Üniversitesi asistan hekimleri 19 Şubat 2014 tarihinden beri ekonomik, özlük hakları, halkın sağlık hakkı ve angarya çalışmaya karşı süresiz GREV’e başlamıştır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; asistan hekimlerin talepleri bizimde taleplerimizdir diyoruz. Bu taleplere ve yapılan GREV’e destek olmak amacıyla 26 Şubat 2014 Çarşamba günü tüm Türkiye’de şube/temsilciliklerimiz tarafından destek amaçlı eylem/etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Başta tüm sağlık emekçilerini, işkolumuzda örgütlü olan emek ve meslek örgütlerini, hasta hakları derneklerini, siyasi partileri, STK’ları ve DKÖ’leri asistan hekimlerle dayanışmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla. 24.02.2014

 

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]