İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ VE ATATÜÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESI ASISTAN HEKIMLERİN HAKLI MÜCADESİNİ DESTEKLİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimlerinin Artan iş yüklerine karşın tıpta Uzmanlık Sınavı’nda yeterli kadro açılmaması, Döner sermayelerinin sürekli düşmesi, Artan çalışma baskısı ve eğitimsel anlamda yaşanan sorunlara çözüm bulunamaması üzerine tüm asistan hekimlerin başlattığı grev kararırını destekliyoruz. Dün 19 şubat 2014 tarihinde başlattıkları süresiz grevin ilk gününde, sendikamız genel merkez yönetimi adına SES MYK Üyesi Zülfikar KARTAL katıldı.TTB Merkez Konsey üyesi Fatih SÜRENKÖK, İzmir Tabip Odası Başkanı Suat KAPTANER, , SES İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve temsilcileri, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistan hekimleri ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanları da asistan Grevine destek verdiler. Basın açıklamasını asistan hekim Bihter ÖZTÜRK okudu. Yapılan basın açıklaması:

 Basına ve Kamuoyuna,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak çalışma koşullarımızın günden güne daha da zorlaşıyor olması nedeniyle önce hastane yönetimi ile görüşerek, daha sonra dilekçeler vererek, sonrasında da 29.01.2014 tarihinde bir asistangrev2basın açıklaması yaparak sorunlarımızı dile getirmiş ve çözüm talebinde bulunmuştuk.

 Bu girişimlerimizde başta gelen sorunlarımız olan, hastanemize asistan hekim alımındaki azalma nedeniyle artan iş yükümüzü ve bu artan yüke karşı aldığımız ek ödemelerdeki azalmayı ifade ettik.

 2011 yılında 370 civarı olan asistan hekim sayısı bu yıl 250‘lere kadar düşmüş olup yıl ortasında 220 olması beklenmektedir.

 Asistan hekim alınmadıkça omuzlarımızdaki yükün ve nöbet sayılarımızın arttığını, bu durumun nitelikli sağlık hizmeti vermemizi zorlaştırdığını, malpraktis riskimizi arttırdığını pek çok defa belirttik.

 Acil serviste bir vardiyada çalışan hekim sayısı yarıya düşmüştür. Bazı kliniklerde yoğun bakımda görevli iken aynı zamanda acil servis konsültasyonlarına bakılmak zorunda kalındığı için (ör. Kardiyoloji) yoğun bakımda devamlı bir hekim bulunamamaktadır.

 Konsültasyonlara ve Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden uzman hekimlere ya da hocalarımıza randevu alarak gelen hastalara birçok klinikte asistan hekimler tek başlarına bakmak zorunda kalmaktadır. Burada bulunmamızın esas nedeni olan eğitimler hatta rotasyonlar bile birçok klinikte kağıt üzerinde yapılmakta ya da hiç yapılamamaktadır. Bizler yeterli eğitim alamadan uzman hekimler olarak çalışmaya başlamak istemiyoruz.

 Bizler 29.01.2014 tarihli basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi önümüzdeki ilk TUS’ta tüm kliniklerin ihtiyacı kadar asistan hekim alınmasını, iş yükümüzün azaltılmasını, konsültasyonları kabul etme ve sonuçlandırma yetkisinin bizlerde olmamasını, randevulu gelen hastalara yalnız başımıza bakmak zorunda kalmamayı ve gelir kaygısı gütmeden, performans hesabı yapmadan her ay ödemelerimizin ne kadar daha azaldığını düşünmeden çalışabilmeyi talep etmiştik.

 Ancak 2014 TUS İlkbahar Dönemi başvuru kılavuzunda önceki TUS’ta olduğu gibi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi adına hiç kadro açılmayıp Katip Çelebi Üniversite adına 20 tanesi aile hekimliği olmak üzere toplamda yalnızca 36 kadro açılmıştır. Halk Sağlığı Anabilim asistangrev3Dalı’na açılan 2 kadro da hesaba katıldığında, diğer kliniklere sadece 14 kadro kaldığı görülmektedir. Asistan hekim sayısının kritik olduğu Genel Cerrahi, Nöroloji, Kalp-Damar ve Beyin Cerrahisi gibi birçok branşa hiç kadro açılmadığı, yine Kardiyoloji, Ortopedi, Kadın Doğum gibi kliniklere ise sadece 1‘er kadro açıldığı görülmüştür. Bu sayıların eğitim alacağımız kliniklerin oluşmasından ve iş yükümüzü hafifletmekten çok uzak olduğu aşikardır.

 Bu artan iş yüküne ve azalan asistan hekim sayısına rağmen ek ödemelerimiz geçen yılın aynı döneminde alınan miktarın da altındadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bizler gelir kaygısı gütmeden, performans hesabı yapmadan her ay ödemelerimizin ne kadar daha azaldığını düşünmek zorunda kalmadan çalışabilmeyi, yeterince eğitim alıp hastalarımıza nitelikli sağlık hizmeti verebilmek istiyoruz. 17.02.2014 tarihinde İzmir Kamu Hastaneler Birliği Güney Sekreteri’nin de katıldığı bir toplantıda bu ödemelerdeki azalmanın düzeltileceği belirtilmiştir. Bu durumun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

 Bu süreçte hastalarımızın mağdur olmasını kesinlikle istemediğimizin bilinmesini isteriz. Bu nedenle yoğun bakımlarda ve acil serviste asistan hekim arkadaşlarımız hizmet vermeye devam etmekteler. Ama hastalarımızın da yaşadığımız sorunları bilmesini istiyoruz. Bizler, sizlere daha asistangrev4nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için, 3 dakikada hasta bakmak zorunda kalmamak için, ileride kendi branşlarımızla ilgili tüm bilgi ve becerilere sahip uzmanlar olabilmek için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

 Bizim gibi pek çok sorun yaşadığını bildiğimiz uzman hekimlerimize ve hocalarımıza da buradan sesleniyoruz. Bu eylem asla sizlere karşı değildir. Asistan hekimler olmazsa burası Eğitim Araştırma Hastanesi olmaz. Yakın gelecekte asistan hekim bulunmayan sadece uzman hekimlerle işlerin yürütüldüğü, eğitim faaliyetlerinden feragat edilmiş bir hizmet hastanesine dönüşecek olmaktan kaygılıyız. Bu haklı taleplerimizde tüm uzman hekimlerimizi ve hocalarımızı bizlere destek olmaya çağırıyoruz.

 29.01.2014 tarihli basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi kadroların açılmaması ve ödemelerimizin geçen yılki seviyede bile olmaması nedeniyle 19.02.2014 tarihi itibariyle sorunlarımıza çözüm bulunana kadar asistan hekimler olarak acil servis ve yoğun bakımlar dışında iş bırakıyor olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Asistan Hekimleri

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]