Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimlerinden Mustafa TÜMERDEM’in Kolluk Kuvvetlerince darp edilmesi ve 25.02.2014 tarihinde basın yayın organlarında çıkan haberde, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Kız Yetiştirme Yurdu, Çocuk Evleri ikibasintoplantisive kurumun diğer işlemlerinde usulsüz ve hukuksuz işleyişin olduğu, yine haberi yapan basın kuruluşunun görüşme yaptığı İl Müdürü’nün Sendikamıza üye olan yöneticilerle birlikte kurumu yönettiğine dair iddialar yer almıştır. Söz konusu habere konu olan iddiaların soruşturulması ve tespit edilen sorunların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla basın toplantıları düzenlenmiştir.

 


BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri ve SES’in onurlu Emekçileri;

Bugün “Sağlıkta Dönüşüm Programı” nedeniyle, Sağlık emekçileri üzerindeki baskının giderek arttığı ve şiddete dönüştüğü olay nedeniyle buradayız. Onurlu bir sağlık emekçisi olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimlerinden Mustafa TÜMERDEM, hizmet verdiğimiz halkımıza daha iyi hizmeti vermenin çabasında iken maalesef Kolluk Kuvvetlerince darp edilmiştir.

Ülkeyi yönetenler; emekçileri köle, halkı da müşteri durumuna getirmiştir. Sayın Sağlık Bakanı bu saldırı sonrası ne yapacak merak ediyoruz. “Sağlık hizmetlerinde sağlanan yüzde 76’lık vatandaş memnuniyetinde, sağlık çalışanlarının alın terinin büyük yeri olduğu unutulmamalıdır.” Sayın Bakanı bu olay karşısında sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Sağlık Bakanı, “güvenlik tedbirlerini arttıracağız” diyor, olayı “güvenlik sorunu olarak görüyor yani. Değerli Halkımıza sesleniyoruz; Size hizmet vermeye çalışan onurlu emekçilere sahip çıkın.

Değerli Basın Emekçileri

SES olarak; bu olayın takipçisi olacağımızı, her türlü baskıya karşı mücadele etmeye devam edeciğimizi tekrar ifade ediyoruz. 27.02.2014

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri;

25.02.2014 tarihinde basın yayın organlarında, “Diyarbakır Kız Yetiştirme Yurdunda Neler Oluyor!” başlıklı haberde; Diyarbakır’da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu, Çocuk Evleri ve diğer kurum işlemlerine ilişkin Çocuklara din ve vicdan özgürlüğü hiçe sayılarak bu temelde baskılar yapıldığı, özellikle hizmet alımı yoluyla istihdam edilen çalışanlara aynı yöntemle Mobing uygulandığı, Personel alımı ihalelerinde Cemaat referansına göre istihdam yapıldığı, Çocukların izinli gösterilerek usülsüz bir şekilde Cemaate yakınlığı ile bilinen FEM dershanesine gönderildiği, kurum içerisinde devşirmeye yönelik “Cemaatçi ve Ülkücü” örgütlenme çabasının olduğu belirtilmiştir.

Yine aynı haberde, ilgili iddialarda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hidayet BOZKURT’un Çocuk Evlerindeki yöneticilerinin çoğunun SES üyesi olduğunu, buna rağmen hiçbir ayrım gözetmediğini, buralarda ortak kararlar aldıklarını, Kız Yetiştirme Yurdunda çalışan Müdür Yardımcısını kendisinin atadığını ancak yurtta cemaat yapılanmasının olmadığını ifade etmiştir.

Basında çıkan iddialar üzerine kurum çalışanları ile tarafımızca görüşmeler yapılmış ve iddialara dair benzer söylemlerin olduğu, İl Müdürünün adı geçen kuruluşlara gece baskın şeklinde ziyaretlerde bulunduğu bu ziyaretler sırasında özellikle hizmet alımı yoluyla istihdam edilen çalışanlara baskılar yaptığı, çocukların din ve vicdan özgürlüğünü hiçe saydığı, gelebilecek baskılar nedeni ile çalışanların çekincelerinin olduğu görülmüştür.

Değerli Basın Emekçileri;

İl Müdürünün iddia ettiği gibi çalışmaları SES üyeleri ile koordine etmediği, bu ziyaretlere hiçbir SES üyesinin dâhil olmadığı, SES üyelerinin böyle bir baskıyı kabul etmeyeceği gerçekliği bilinmelidir. Kurumun hizmet verdiği gruplara ilişkin herhangi bir mesleki bilgi ve deneyimi olmayan kişilerin kadrolaşma amacıyla kurum dışından atamalar yoluyla yönetici yapıldığı da bilinmektedir. SES üyesi olan kurum kuruluş yöneticileri ise mesleki deneyim, bilgi ve becerileriyle buralarda hizmet vermektedirler. SES üyelerinin usulsüz ve hukuksuz işlemlere alet edilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Habere konu olan olayların bir an önce soruşturulması, özellikle görüşme yapılacak çocuklar ve çalışanların gizli tutulması, soruşturma esnasında İl Müdürü Hidayet BOZKURT ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdür Yardımcısı Sevinç UYAN tarafından çocuklara ve çalışanlara karşı oluşabilecek baskıların önlenmesi ve soruşturmanın salahiyeti açısından gereğinin yapılması gerekmektedir.

Açılacak soruşturmanın yanında ayrıca Diyarbakır’da çocuk alanında çalışma yürüten Diyarbakır Barosu, İHD, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği gibi STK’ların adı geçen kurum ve kuruluşlarda inceleme yapmaları ve hak ihlallerinin ortaya çıkarılması, önüne geçilmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz.

SES olarak; bugüne kadar İktidar Çatışmasında hiçbir şekilde taraf olmadığımızı ve bundan sonra da olmayacağımızı yalnızca varoluş gerekçemiz olan emekten, emekçiden ve demokrasiden yana tavrımızın devam edeceğini, her türlü baskıya karşı duracağımızı ve mücadele edeceğimizi, bu alanda hizmet alanların her türlü hakkını savunacağımızı ve bu olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. 27.02.2014

SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]