245 üyesi bulunan bir sendika olarak 1994 yılından itibaren Niğde de faaliyet gösteriyoruz.

          Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Kolunda sınıf ve kitle sendikacılığını esas alan tüm meslek gruplarını içinde barındıran bir tüzel kişiliğiz. Ayrıca aktivist (üye) ve eğitmenlerimiz olarak; TTB NTO başta olmak üzere, Niğde Sağlık Hakkı Meclisi valilikgorusmeüyeleri, TDB, Uzman Doktor, Psikolog, Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı, Sağlık Personeli ve Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan ayrımsız tüm meslek guruplarında örgütlülüğümüz var.

          İş yerlerinde sorunlara diyalog, önerme ve konuşarak çözüm bulmayı öncelikleyen bir sendikal hareketiz.

          SES Üyelerine yapılan baskı, ayrım, mobbing vb.. Geçici Görevlendirme adı altında yapılan sürgünlere karşı önlem olarak 4688 amir hükmünü Sağlık İdarecilerine hatırlatılmasını, yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz. (11MD)

          Yapılan keyfi uygulamalar neticesinde; (3) Dosya Bölge İdare Mahkemesinde, (1) Dosya AİHM’de davalarımız var. 2 Üst düzey sağlık idarecisi adına Cumhuriyet Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İl Disiplin Kurulunda da taraf olduğumuz birçok soruşturmalar var. (Bunlar diyalog yöntemiyle aşılabilirdi.)

          Hakem Hastane göndermede SES üyelerine ilişkin ayrım ve faklı uygulamalar var.

          Verem Savaş İl Koordinatörü üyemiz (gerekçesiz) görevinden alındı.

          Sağlık Bakanlığı ve Verem Savaş Daire Başkanlığı Genelgeleri dışında hareket ediliyor.

ÖNERİLERİMİZ; Ülkemizde özellikle son süreçte toplumsal muhalefetin önemli dinamikleriyle ve yıllardır sorun olarak görünün tüm siyasal, politik sıkıntılar diyalog perspektifinde aşılmaya çalışılırken,   Sağlıkta Dönüşüm Programına itirazı olan SES’in de talepleri de bu iz düşümün üzerinden karşılanabilir.Bu bağlamda..

1-) Sendikalar arası taraf olunmaması, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için Başbakanlık P.P.G.M’den Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzalarıyla çıkan genelgelerin tüm sağlık idarecilerine hatırlatılması. (Sendika üyeleri arasında ayrım yapılmaması)

2-) Periyodik aralıklarla İş Kolumuzda örgütlüğü bulunan üç (3) sendikanın katılımı ile KHBGS, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticileriyle düzenli olarak toplantı yapılması. Vali Beyin önereceği veya Sağlık İşlerinden Sorumlu Vali Yrd Başk.’da toplanılıp sorunların tartışılıp, konuşulduğu bir platform oluşturulmasını talep ediyoruz..

                                                                                                                               Yılmaz YILDIZ

                                                                                                                            SES Niğde İl Başk.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]