Çrş, 15 Ocak 2014

alt161 ülke ve bölgede 325 üyesi bulunan ve 176 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC, Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın yönetici ve üyeleri aleyhinde davalara ilişkin bir kampanya başlattı.

Ankara’da 502 kişi hakkında davanın görüldüğü saatlerde ITUC Türkiye Başbakanı’na protesto mektubu gönderme eylemi başlattı.

http://act.equaltimes.org/tr/turkeytrials adresinde yer alan formu doldurarak Kampanya’ya katkıda bulunabilirsiniz. 
ITUC’un konuya ilişkin olarak yaptığı basın açıklaması metni:  
 
Türkiye: Uluslararası sendikal hareket sendikacılara yönelik yargı baskısının sonlandırılması çağrısında bulundu. 

Brüksel, 13 Ocak 2014 (ITUC OnLine):  Ocak ayında Uluslararası Sendika Konfederasyonu ITUC, ITUC ve ETUC’un bir üyesi olan Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu KESK’I hedef alan iki davanın duruşmasına katılacak olan uluslararası sendika heyetinde yer alacak.  Bu yolla bir kez daha Türk hükümetinin Türk mevzuatını ve yargı sistemini istismar ederek sendikalara karşı kullanması kınanacak.
 
Son bir kaç yılda KESK’e bağlı sendikaların yüzlerce üye ve yöneticisi, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün yanında barışçıl gösteri yapama hakkını kullandıkları için çeşitli gerekçelerle gözaltına alındı, tutuklandı ve yargılandı.  
 
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow  “Türkiye’deki sendikacılara yönelik bu sonu gelmeyen saldırılara bir son verilmesi gerektiğini belirtti ve “Tüm tutuklu sendika üyelerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini ve yasadışı örgütlerle ilişkileri oldukları gerekçesiyle suçlanma ve tutuklanma kaygısı taşımadan meşru rollerini yerine getirebilmelerinin sağlanması gerektiğini” vurguladı.  
 
13 Ocak’ta Ankara’da, KESK Genel Başkan ve Genel Sekreterinin de aralarında bulunduğu ve çoğunluğunu KESK üyelerinin oluşturduğu 502 kişi hakkında davanın ilk duruşması görülecek. 502 kişiye isnat edilen suçsa 28-29 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen grev ve gösteri esnasında kamu malına zarar vermek ve şiddete başvurmak. ITUC polisin gösterileri şiddete başvurarak sonlandırmış olduğunun altını çiziyor. Kamu Çalışanları Sendikaları ve Eğitime ilişkin Yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa taslaklarını kınamak üzere gerçekleştirilen bu gösteriye binlerce kamu çalışanı katılmıştı. 
 
23-24 Ocak tarihlerinde uluslar arası heyet İstanbul’daki KESK üye ve yöneticileri hakkındaki davanın duruşmasına katılacak. Bu duruşma 19 Şubat 2013 tarihinde tüm ülkede gerçekleştirilen polis baskınları esnasında gözaltına alınarak tutuklanan 167 kişi hakkında açılan davaların bir parçası. Bu tutuklama ve gözaltılar ITUC tarafından da kınanmıştı (bkz.  http://www.ituc-csi.org/turkey-more-than-100-trade ). Bugün itibarıyla 47 kişi tutuklu bulunuyor. Tutuklu bulunan 27 kişi hakkında davanın ilk duruşması 23-24 Ocak tarihlerinde İstanbul’da görülecek. 
Türkiye’de sendikalarla yasadışı örgütler arasında herhangi bir bağ bulunmuyorsa da yetkililerse bu keyfi ve sert baskıya gerekçe olarak yasadışı örgüt bağlantısını gösteriyorlar. 
 
Başbakan Erdoğan’a gönderilen  mektupta (http://www.ituc-csi.org/turkey-trials-against-trade  ) ITUC ve  ETUC  Türk yetkililerini kanıtlanmamış yasadışı örgüt bağlantısı nedeniyle tutuklu bulunan bütün sendikacıların derhal serbest bırakılması, toplantı ve gösterilere ilişkin tüm yasaklamaların kaldırılması ve Türkiye’nin Avrupa standartları ve uluslar arası yükümlülüklerini yerine getirerek insan hakları ve sendikal hakları güvence altına alması ve çalışanların özgürlüğünü sağlaması konusunda uyarıda bulunuyor. 
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]