Anayasa Mahkemesinin Kararı Örgütlenme Özgürlüğüne Aykırıdır!

Facebook
Twitter
WhatsApp

altAnayasa Mahkemesi 29 Ocak 2014 tarihli toplantısında aldığı kararla polislerin sendika kurmasını anayasaya aykırı bulmuş, emniyet teşkilatında çalışan sivil personelin ise sendika kurabileceğine hükmetmiştir.

Polislerin sendika kuramayacağına ilişkin bu karar başta anayasanın 90. Maddesi olmak üzere aynı zamanda uluslararası sözleşmelere de (ILO’nun 87 sayılı sözleşmesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, AB Temel Haklar Şartı ve BM İkiz Sözleşmeleri) aykırıdır.

Anayasa Mahkemesi bir kez daha “ulusal güvenlik” ve “devlet çıkarları” gibi muhafazakâr reflekslere yenik düşmüştür. Oysa hiçbir uluslararası sözleşmede polislerin sendikalaşmasına ilişkin yasak yoktur. Bazı sözleşmelerdeki polis ve ordu mensupları için belirtilen “yasal kısıtlamalar” sendika hakkını yasaklamadığı gibi bu durum tamamen sahip oldukları görev ve yetkinin niteliği ile ilgilidir.

Kaldı ki, sendika kurma hakkı temel insan haklarından olup Anayasa Mahkemesi kararıyla kamu çalışanlarının %10’unu oluşturan polisler tümüyle sendika kurma hakkından yoksun bırakılmıştır.

Mutlak sendikalaşma yasağı anlamına gelen bu karar uluslararası normlara aykırı olup adaletsizliğin diz boyu sürdüğü ülkemizde örgütlenme ve hak arama bilincine de ciddi zararlar verecektir.

Anayasa Mahkemesi kararlarında statükoculuğu değil özgürlükçülüğü, uluslararası sözleşmeleri ve hukuk normlarını esas almalıdır.

YÜRÜTME KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]