GEZİ PARKI EYLEMCİLERİNE DEĞİL

HIRSIZLARA, YOLSUZLUK YAPANLARA SORUŞTURMA AÇIN.

Türkiye’de başta sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere, en temel insan hakları ve özgürlükler yok sayılmakta, en temel demokratik talepler bile tehditlerle, baskı ve şiddetle bastırılmaya çalışılmaktadır.

AKP hükümeti bugüne kadar attığı her adımda, sadece kendisi gibi düşünenler için demokrasi ve özgürlük talep etmiştir.

gezisorusturmaKamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı sorunlar karşısında sesini yükseltmesi, alanlara çıkarak sorunlarına çözüm araması, siyasi iktidarı fazlasıyla rahatsız etmektedir. Kendisine muhalif her sesi, her düşünceyi bastırmak isteyenler, Türkiye’nin çeşitli illerinde sendikamıza ve üyelerimize yönelik idari ve siyasi baskılarını, özellikle Gezi direnişi sonrasında belirgin bir şekilde yoğunlaştırmıştır.

İlimizde de Gezi Parkı Eylemleri bahane edilerek sendika yönetici ve üyelerimize açılan soruşturmalar devam etmektedir. Soruşturmaları gerçekleştirenler işyerlerimize gelerek öğrenci ve öğretmenleri gezi parkı eylemlerine yönlendirdiği gerekçesiyle toplu yazılı ve sözlü ifadeye zorlamaktadır. Adeta öğrenci, öğretmen ya da kurum çalışanları zorla arkadaşlarını ihbara yönlendirilmektedir.

Son olarak Eski Eğitim Sen Adana Şube Başkanımız Güven BOĞA’nın görev yaptığı Tepebağ Lisesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı müfettişler soruşturma kapsamında 03 Ocak 2014 Cuma günü sabah erken saatlerinde okulda görev yapan Öğretmen, öğrenci (Öğrenciler ise kura çekilerek çağrılmış) ve Sınıf Başkanlarına soruşturma kapsamı içerisinde aşağıdaki sorulara yanıt vermesi istenmiştir;

Güven Boğa Gezi Parkı Eylemleri İle İlgili;

1-            Sizi eylemlere götürüyor muydu, katılmaya zorladı mı?

2-            Sanal ortamda çağrı yaptı mı?

3-            Kamu düzenini bozan eylemlere katıldığını gördünüz mü?

4-            Medya yoluyla sizi davet etti mi?

Biçiminde sorular sorulmuştur.

Bu uygulamalar ile sendikalarımızın yönetici ve üyeleri üzerinde yıldırma ve sindirme politikası linç kampanyasına dönüştürülmüştür.

İlginç olan yine aynı arkadaşımız ile ilgili diğer KESK üyelerinin geçirdiği soruşturmalardan ayrı tutularak tek başına açılan bir soruşturma kapsamında 3 Temmuz 2013 tarihinde alınan ifadesinde ‘GEZİ PARKI EYLEMLERİNİN EN ÖNÜNDE YER ALMAK VE GRUPLARI YÖNLENDİRMEK’ sorusu sorulmuş ve Adana’da ki eylemlerin faturası Güven BOĞA’ya kesilmek istenmiştir.

Daha önceden de bu kapsamda yürütülen soruşturmalar sonucunda KESK’li bir yöneticimiz Adana’dan Kars’a sürgün edilmiş ve dört arkadaşımız ise uyarı cezası almışlardır ve 140 arkadaşımızın soruşturması ise halen devam etmektedir.

Değerli basın;

Bizleri soruşturma, sürgün ve tehditlerle sindirebileceğini savunanlar, kısa süre içinde nasıl büyük bir yanılgı içine düştüklerini göreceklerdir. İşyerlerinde yoğunlaşan baskılara, tehditlere ve giderek artan psikolojik yıldırma girişimlerine asla pabuç bırakmayacağımız bilinmelidir.

Yaşamın her alanına müdahale eden AKP iktidarı kendisine karşı Haziran ayından bu yana kararlı bir iradeyle sürdürülen direnişe karşı içinde bulunduğu çaresizliği daha fazla korku, daha fazla şiddet, daha fazla baskıyla aşmaya çalışmaktadır.

Bizler şiddete, yağmaya, talana, yolsuzluğa dün olduğu gibi bu gün de karşı çıkacağız.

Adalet, özgürlük, insanca yaşam, kardeşlik, barış için mücadele etmeye devam edeceğiz.

KESK, DİSK, TMMOB, Adana-Osmaniye Tabip Odası,

Kurumlar Adına KESK Dönem Sözcüsü

Muzaffer Yüksel

SES Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]