Artık bıçak kemiğe dayandı..

AKP’nin yaşamın her alanına saldırması, muhalif tüm kesimlere dozu giderek artan, otoriter, faşist baskısı ve çalışma yaşamına yönelik yeni yeni 19aralikgrevaciklamasaldırı dalgaları oluşturması emekçilere üretimden gelen güçlerini kullanmanın dışında başka bir seçenek bırakmıyor. AKP 2014 Bütçesi ve Orta Vadeli Programında, gerek kıdem tazminatı tartışmalarında ve gerekse de 657’de yapmayı düşündüğü değişiklerde emek karşıtı hedeflerini belli etmektedir. Bu saldırıları püskürtmek, hak kayıplarını önlemek ve yeni kazanımlar elde etmek için mücadeleye yükseltmekten başka yol kalmamıştır. Bu çerçevede 19 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ;

– Her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılması

– Herkese İş ve Ücret Güvencesi Sağlanması

– Ek Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılması

– Maaşlarımızın Vergi Artışından Etkilenmemesi

– Kadın Emekçilere Pozitif Ayrımcılık Uygulanması

– Baskı, Tutuklama ve Sürgünlere Son Verilmesi

talepleriyle GREV yapacağız..

BU UYGULAMALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ..

Angarya çalışmaya,

Görev tanımı dışında görevlendirilmelere,

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği önlemini almayan anlayışa,

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete,

Geçici görevlendirme ile yapılan sürgünlere,

Sağlık emekçilerini köleleştiren, hastaları müşteri yapan,

Performansa dayalı piyasacı sağlık sistemine,

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının iş yüklerinin arttırılmasına, nöbet uygulamasının getirilmesine, sağlık çalışanlarının ölüme davetiye çıkaran koşullarda çalışmasına son verin. Yeter artık. Bizeler üretimden gelen gücümüzü kullanmak dışında bir seçenek bırakmadınız. Emek-Demokrasi ve sınıf hareketinin güçlenmesi hak kazanımının birleşik örgütlü ortak bir mücadele ile gerçekleşeceğine inanıyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]