Sendikamız Aydın Şubesi Genel Başkanımız Çetin Erdolu’nun da katıldığı 21 Aralık Cumartesi günü Kuşadası Marina Otel’de bir günlük eğitim çalışması düzenledi.

Sabah saat 10.30’da yapılan açılış sonrasında gün boyu 4 oturum halinde çeşitli konularda tartışma yürütüldü. Oturumlarda; “sağlık alanında dönüşüm ve Gezi direnişinin sendikal alana yansıması, asistanların g(ö)rev eylemleri, Gezi direnişinin İstanbul ve Aydın deneyimleri, hastalar ve sağlık sistemi, Gezi sonrası sendikal örgütlenme” konuları üzerine görüşüldü.

Genel Başkanı Çetin Erdolu; “başka bir sendika-başka bir sendikal mücadele mümkün mü?” üzerine görüşünü aktardı.

Saat 17.00’den itibaren ise “forum- tartışma” yapıldıktan sonra  eğitim çalışması sona erdirildi.


kusadasiegitim1

kusadasiegitim2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]