Kamu Hastane Birlikleri’nin 2 Kasım 2012’de kurulması ve kamu hastanelerinde CEO düzenine geçilmesinin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. CEO’lar belli performans kriterleriyle çalışıyorlar ve Sağlık Bakanlığı onlara yıllık notlar veriyor.

Sağlık çalışanları da Kamu Hastane Birlikleri ve CEO’ların bir yıllık çalışmalarını değerlendirdiler, kendi notlarını verdiler. Başta TTB olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, 30 Aralık 2013 tarihinde TTB’nde düzenledikleri basın toplantısıyla, sağlık çalışanları tarafından Kamu Hastane Birlikleri ile CEO’lara verilen notları açıkladılar.

Sağlık çalışanları tarafından yapılan değerlendirmede Kamu Hastane Birlikleri geçer not alamadı. Sağlık çalışanları Kamu Hastane Birlikleri ile CEO’lara 100 üzerinden 25,66 karne notu verdi.

Kasım ayı içinde yapılan değerlendirmeler internet ortamında alındı. Toplam 3876 sağlık çalışanı değerlendirmeye katıldı. Değerlendirmeye katılanlar içinde 1561 hekim, 1085 hemşire, 182 radyoloji teknisyeni, 177 biyolog-laborant, 165 ebe ve 104 diş hekimi yer aldı.

Verilen notlar 0 ile 100 arasında değişmekte olup not ortalamasının 25,66 olduğu görüldü. Sağlık çalışanlarının verdikleri ortalama notlar ise birbirine çok yakın. Hekimlerin verdiği ortalama not 25,86 iken, hemşirelerin 24,59, biyolog-laborantların 26,96, ebelerin 23,18, diş hekimlerinin 27,62’dir. En az notu ortalama 16,19 ile diş teknisyenlerinin verdiği görülüyor.

Basın toplantısında sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri adına verileri paylaşan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan ise Kamu Hastane Birlikleri’nin geçer not alamamasının Türkiye’de sağlığın CEO düzeniyle iyiye gitmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, verilen sağlık hizmetlerinin ve hastanelerdeki çalışma ortamlarının niteliğinde, çalışanların özlük haklarında geriye gidildiğini, bu durumun yurttaşların sağlığını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

 

AÇIKLAMA İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]