MANİSA; Sağlıkta balayı dönemi bitti ve artık dişler gösteriliyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gelecek yıl yapacağı düzenleme sonrası sigortalılar birçok tedavi için cebinden ödeme yapmak zorunda kalacak. İlk etapta göz, ağız-diş ve bazı ilaçların sigorta kapsamından çıkartılması planlanıyor.

Sağlığı HAK olmaktan çıkaran, ticarileştirerek her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücretler getiren AKP’nin , sağlığı alınıp sagliktabalayibittisatılan, üzerinden “kar” edilen bir hizmet haline getiren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nda ısrar etmenin sonuçlarından biri olan bu uygulamanın da 75 milyon insanı ve geleceğimizi de çok yakından ilgilendirdiği bildiğimiz için SES olarak kamuoyunu bir kez daha uyarma sorumluluğunu duymaktayız.

Sendikamız SES ve TTB ve birlikte yıllardır sağlık hakkımız için mücadele ettiğimiz sağlık örgütlerinin ‘Sağlıkta Yıkım’ olarak ifade edilen bu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel dayanaklarından birini, esas olarak prime dayalı bir sigorta sistemi olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) oluşturuyor. Bu sistem, çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, 18 yaşın üstünde olan ve belirlenen yoksulluk sınırının üzerinde (asgari ücretin üçte birinden fazla) gelire sahip kişilerin, belirli miktarlarda prim ödeyerek sigortalı olmaları üzerine kuruludur.
GSS sisteminde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) finanse ettiği hizmet, Temel Teminat Paketi’nin kapsamıyla sınırlandırılır. Diğer bir ifadeyle, sağlık hizmetinden yararlanacak olanlar, kapsamın dışındaki hizmetler için ayrıca ödeme yapacaklardır. Bu, “temel teminat paketi” dışında kalan tüm sağlık hizmetlerinin paralı hale gelmesi, sonuçta da dar gelirli kesimin “paket”in dışındaki sağlık hizmetlerinden yararlanamaması anlamına gelir.
GSS sisteminde Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel felsefesi, sağlığın ticarileştirilmesi, üzerinden “kar” elde edilmesi. Alınıp-satılan bir hizmet haline getirilmesi, bu yolla da sermayeye, özel sağlık kuruluşlarına kaynak aktarılması şeklinde açıklanabilir. Bu politikanın bir sonucu olan son uygulama ile SGK’nın sağlık harcamalarından tasarruf etmesi amaçlanırken, Özel ve Vakıf Hastanelerinin daha fazla “kar” etmesi sağlanmaktadır.Hükümetin tercihini halktan yapmadığının örneğini de bizler bayram öncesi özel hastanelerdeki uygulamalara yüzde 200 oranında yapılan zamlardan da görmüş olduk.

Genel sağlık sigortası zorunlu hale getirilirken Deli Dumrul’u bile kıskandıracak yeni soygunlar peşi sıra hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.İlk soygun çok adaletsiz olan vergi yükünün %5o biz emekçilere yüklenmesine rağmen ulusal gelirin ¼ anca yararlanabilmemizle başlamakta.Bu yetmiyor birde sağlık eğitim gibi temel kamu hizmetleri için pek pişkince ek vergilerin istenmesi.Zorunlu genel sağlık sigortası yatıramayanlara birde hapis cezası öngörülüyor.Dahası da kamuoyunun gözünden hızla kaçırılarak yasallaştırılan Kamu Hastaneler Birliği devreye girmesiyle işletmeye dönüşen vergilerimizle yaptırdığımız hastanelerden alacağımız hizmetler %30-%70 oranında cepten ödemelerin yapılacağı gerçeği.Bu da az gelmiş olacak ki temel teminat paketiyle kuşa çevrilen hizmetler, hizmetlerinin bütünlüğünü parçalarken, bizleri de kasko gibi trafik sigortası gibi ek sigorta yaptırmaya zorlamayı hedeflemektedir.

2014 yılında ‘sıkılaştırma tedbirlerinin’ yürürlüğe gireceği net bir şekilde ortaya konuldu. Aralık ayı itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı kapsamlı bir çalışma ile ‘sağlıktaki temel teminat paketini’ oluşturacak. Bu paketin dışında kalan hizmetleri ise tamamlayıcı sağlık sigortaları karşılayacak. Şu anda mevcut bulunan paketin çok geniş olduğu ve bazı ödemelerin yapılmaması gerektiği ile ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı bile.Özellikle kanser gibi sistematik hastalıkları olan kişiler insan olarak değil maliyet hesapları yapılarak bu kısıtlamalardan ilk nasibini alanlar olacak. Sağlıktaki masal döneminin bittiği açıkça görülürken, ağız-diş ve göz tedavilerinin genel sağlık sigortası dışına çıkarılabileceğini açıklamaları Hükümetin sağlıktan ücretsiz herkesin yararlanacağı yalanı açıkça göz önüne serecektir.

Sağlıktaki sorunları koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek çözmek yerine sağlığı tamamen özelleştirip tercihini uluslar arası zengin sermayeden kullanarak iktidar olan AKP hükümeti, ölçüsüz piyasalaştırmanın ve’ paran kadar sağlık’ denilerek sağladığı vahşi koşulların bedelini halka ödetemeyecektir. Sağlıkta Dönüşüm Programı iflas etmiştir ve yol yakınken bir an önce bu yoldan dönülmelidir. Bizler hep uyardık, yine uyarıyoruz.Sendikamız SES, tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle birlikte buna karşı mücadeleye kararlıdır. Sağlık haktır, ücretsiz ve nitelikli olmalıdır. Sağlık Hizmetine ulaşmanın önündeki, başta parasal engeller olmak üzere, tüm engeller kaldırılmalıdır. Mücadelemiz bunun içindir ve sonuç elde edilene kadar da sürecektir.

                                                                                               SES Manisa Şubesi Adına

                                                                                                    Serpil DENİZ Şb.Bşk

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]