Cmt, 23 Kasım 2013

altKESK’li kadınlar “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinlikleri kapsamında, 21 Kasım 2013 Perşembe günü, TBMM’de grubu bulunan partilerin kadın milletvekillerinden BDP’den Pervin Buldan ve CHP’den Aylin Nazlıaka ile görüştü. Görüşmede, kadına yönelik şiddete karşı ön plana çıkan taleplerimizi içeren bir dosya sunularak sürdürdüğümüz şiddet karşıtı eylemler hakkında bilgi verildi.

Sürece ilişkin özet bir değerlendirmenin yapıldığı ve sığınma evlerindeki kadınlara istihdam olanağını sağlamaya yönelik bir kanun değişikliği teklifinin ana eksenini oluşturduğu görüşmelerde, kadına yönelik şiddetin azalmak yerine artmakta olduğu, kadın istihdamına ilişkin yasal düzenlemelerin çalışma yaşamında ve toplumsal yaşamın her alanında var olan cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmaya değil aile kurumunun sürekliliğini sağlamak üzere kadını anneliğe ve eve mahkûm eden cinsiyetçi bir iş bölümünü yeniden üretmeye yönelik olduğu konuşuldu. Bu durumu düzeltmeninse birlikte hareket etmek ve kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmekle mümkün olabileceğinin altı çizildi. 

alt

Görüşmelerde dile getirilen diğer konularsa, tutuklu KESK’li kadın arkadaşlarımızın durumu ve savaşın kadınlar üzerine etkileriydi. Bu kapsamda, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının demokratikleşme siyaseti güdülmeden söz konusu olamayacağı; barışın toplumsallaşması için kadınların önerilerinin de dikkate alınması gerektiği dile getirildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]