BAYRAM TATİLİNDE İLAVE ÜCRET KIYAĞI

 

12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1013/5385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ” Vakıf Üniversiteleri dahil, ayırımsız tüm özel hastanelere Sağlık Hizmeti sunumundan Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatları üzerinden % 200 oranında (iki katına kadar) ilave ücret alınması” hakkı verildi. Yapılan bu düzenleme ile bayram tatilinde, bayram hediyesi gibi değerlendirmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’nca sağlık hizmet sunucularına sağlık hizmeti için yapılan ödemenin % 81 den, % 76 ya düştüğünü açıklamıştı. Bu aslında son yıllarda azalan ödeme kadar (% 5) hizmet alanların katkı-katılım payı ve ilave ücret ödediğini göstermektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin “Tam Gün Yasası”nı iptal etmesi sonrasında da Üniversite Hastaneleri’nden alınacak Öğretim Üyesi Hizmeti için; muayenelerde 45-68 TL, ameliyat ve girişimler için de bir defada Asgari Ücretin İki Katını geçmemek üzere ilave ücret alınması düzenlemesi ile bir ilave ücret daha getirilmişti.

Şimdi de, bayramdan hemen önce, yangından mal kaçırırcasına, Vakıf Üniversiteleri ve özel hastanelerin alabileceği ilave ücret, A gurubu hastaneler için en çok % 90 iken, ayırımsız tüm özel hastanelere Sağlık Hizmeti için iki katına çıkarılmaktadır.

Bu, sağlık hizmeti için yapılacak ödemelere bir yenisini eklemekte, hizmet alanlara; “paran yoksa sağlık hizmeti alma” anlamına gelmektedir.

Sendikamız SES, yapılan bu düzenlemelerle, katkı, katılım ve ilave ücretlerinin kaldırılmasını, bunun yarine; parasız, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmetinden yanadır. Ödenen vergilerle sağlık hizmeti verilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, bunun mücadelesini de vermektedir. Mücadelemizde kararlı olduğumuzu, başta sağlık emekçileri olmak üzere, tüm emekçileri ve hizmet alan halkımızı bizimle parasız sağlık mücadelesine çağırıyoruz. 12.10.1013

      SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]