Kentsel dönüşümlerini tamamlayacak şekilde Beyoğlu’ nu halka kapatmak için Taksim İlkyardım Hastanesinin kapısına kilit taksimhastanesikapatiliyor1vuruyorlar. Gezi Parkını halkın elinden almak isteyen iktidar uğradığı bozgunu ve kaybı telafi için çok zaman geçirmeden harekete geçiyor, halkın hastanesini kapatıyor.

Hastanenin, depreme dayanıksız olduğundan yıkılması daha önce de gündeme gelmişti, ancak Beyoğlu kültür sanat eğlence ve ekonomik faaliyetlerin; büyük toplumsal olayların yaşandığı bir merkez olduğu için hastanesiz bırakılması göze alınamamıştı. Bu sebeple Gümüşsuyu Askeri Hastanesi, yeni hastane yapılıncaya kadar kullanılmak üzere projeler hazırlanmış, protokoller imzalanmış ancak sebebini bilmediğimiz bir şekilde sonuçlandırılmamıştı.

Beyoğlu kültürel sit alanı olduğu için hastanenin yıkılıp yapılması veya onarımının Anıtlar Kuruluna proje olarak sunulup onay alınması gerekiyor.

Daha önce sunulan projeler reddedildiğinden iki hafta önce yeni bir proje sunuldu. Daha ona cevap alınmadan teçhizatın ve çalışanların Gazi Osman Paşa’ da ki AVM veya otel olarak yapılmış ve 12 yıldır boş duran binaya apar topar, bina tam olarak hazırlanmadan götürülmesi önemli soru işaretleri uyandırıyor. Öte yandan hastanemizde Mayıs ayında; hastanenin mensubu olduğu birliğin yöneticisinin ve klinik şeflerinin de katıldığı toplantıda en yetkili ağızdan “Bu hastane yıkılmasa da siz GOP’ a gideceksiniz, burayı da Şişli Etfal kullanacak” demesi çalışanlara ve halka yapılan açıklamaları tutarsız ve şaibeli kılıyor.

Ayrıca GOP Ak Partili belediye başkanının yaklaşık iki yıldır oradaki halka “Taksim Hastanesini sizin hizmetinize getireceğim.taksimhastanesikapatiliyor2 Taksim ekibi sizin için çalışacak.” şeklinde siyasi propagandaları söz konusudur.

Ayrıca Taksim İlkyardım Hastanesi yerine AVM veya otel yapılacağı söylentileri dolaşmaktadır. Söylenti ve belirsizliklerin dışında net olan tek şey Beyoğlu bölgesinin hızla kamuya kapatılmak üzere dönüştürüldüğüdür (Gezi Parkı, Talimhane, Galataport, Tarlabaşı v.b.).

Bombalama olayları, 1 Mayıs Gösterileri ve son olarak Gezi Direnişinde sayısız yaralıya verdiği gönüllü ve iyi örgütlenmiş hizmet ile Taksim İlkyardım Hastanesi önemini bir kez daha göstermiştir. Buna rağmen, Sağlık Bakanlığı hastanenin kapatılması kararını almıştır.

En son olarak hastane yönetimi çalışanlarına 13 Eylülden itibaren, hasta kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Tüm bunların sonunda, kentine, hayatına, semtine, hastanesine sahip çıkmak isteyen herkesi, her platformu; Gezinin canlandırdığı ruhla 10 Eylül Salı günü saat 12:00’ de Taksim İlkyardım Hastanesindeki basın açıklamasına bekliyoruz.

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]