Bugün burada, sağlıkta dönüşümün yarattığı şiddet olaylarının farklı bir boyutu için toplanmış bulunmaktayız. Gün yok ki ülke genelinde sağlık çalışanı arkadaşlarımız hasta ve hasta yakınlarının hakaretine, darp girişimine ve hatta linç girişimine maruz kalmasın. Artık insanlar, sağlık kuruluşlarına tedavi olmaya değil, sağlık çalışanı arkadaşlarımıza bağırıp çağırarak, hakaret ederek ve hatta darp ederek stres atmaya siddeteylulgelmektedir. Eğitimlisi- cahili,   yaşlısı- genci, kadını –erkeği, herkesin kolay bir şekilde stres attığı hastaneler, hastane özelliğini kaybedip streshane haline getirilmiştir.

             Geçtiğimiz gün acil serviste nöbetçi olan doktor arkadaşımız, Fizik Tedavi uzmanı Asiye Gülsüm YILMAZ bir polis memurunun usulsüz hastalık raporu talebini reddetmiştir. Bu polis memuru aynı günün gecesi saat 02:30 sıralarında adli bir vaka için yeniden hastaneye gelmiştir. Doktor hanımın anemnez almak için sorduğu sorulara ‘’sen de ne kadar meraklısın, esrar işte toz veya ot ne farkeder’’, ‘’ne çok soru soruyorsun sen, anca boş boş konuşuyorsun, sen sadece darp cebir raporunu ver ne yapacaksın gerisini’’ gibi sözlerle ters ve üslupsuz cevaplar vermiştir. Getirdiği eli kelepçeli şahsın kelepçesini çıkardıktan sonra, muayenesi için doktor hanımın güvenlik talebini, duymazlıktan gelmiştir. Doktor hanım yaşanan bu tartışmalar sonrasında acil nöbeti bittikten sonra tutanak tutacağını ve şikayette bulunacağını ifade edince, aynı polis memuru doktor hanım hakkında görevli memura mukavemet iddiası ile şikayetçi olmuştur. Gece yarısı saat 05:30 sularında doktor hanım ifade vermesi için karakol tarafından defalarca aranarak, doktor hakkında şikayet olduğunu ve karakola gelerek ifade vermesi gerektiği söylenmiştir. Daha sonra da doktorumuz görevinin başındayken gözaltına alınarak, ekip otosuna konulup karakola götürülmüş ve ifadesi alınmıştır. Bu nasıl bir olaydır ki Ergani ve çevre ilçelere hizmet veren bir doktor gecenin bir yarısı hastaneden gözaltına alınarak karakola götürülüyor. Kaymakamlığı ve emniyet müdürlüğünü bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz. Bu keyfi muameleyi yapanlar cezalandırılana kadar bu işin takipçisi olacağımızı bilmelerini istiyoruz.

             Daha bu olayın yankısı ve tepkisi devam ediyorken, dün gece acil servis nöbetçisi Kardiyolog Mehmet Han MERCAN bir hasta yakınının hakaretlerine ve tehditlerine maruz kalmıştır.

             Ülkemizde; Sağlık çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var. Ödeme güvencesini tamamen yitirmiş, çalışanları birbirine düşüren, sağlıkta kaliteyi düşüren performans uygulaması var! Gittikçe ağırlaşan iş yükü, günaşırı nöbetler, angarya, kuralsız ve baskı altında çalıştırılma var. Birlik hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalıştırılma var! Özel sektörde güvencesiz, parasını alamadan, kölelik koşullarında taşeronlaştırarak çalışma var! Sağlık hizmetine ulaşmanın önünde bin bir türlü engel var, her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler var! Hükümet, siyasetçiler ve yöneticilerin “sağlık çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslup ve açıklamaları var. Tüm bunların sonucunda bozuk bir sağlık sistemi, tedavi olamayan hastalar, çalışanlara yönelmiş öfke ve şiddet var!

             Sağlıkta dönüşümün, geri dönüşümsüz hale getirdiği şiddet olayları için tüm uyarılarımıza rağmen bakanlık ve iktidar tarafından hiçbir önlem alınmamaktadır. Dün Dr. Ersin,  Dr. Melike Erdem, Hemşire Rabia Önal, bugün Dr. Asiye, Dr. Mehmet Han, yarınlarımız ise bugünden belli..! Yarınlarımızı kurtarmak adına tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Arkadaşlarınızı yalnız bırakmayın. Halkımıza sesleniyoruz. Sağlık çalışanlarınıza sahip çıkın. İktidara sesleniyoruz, bu sorunu çözün..!

DİYARBAKIR TABİP ODASI

SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

SES ERGANİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]