112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanların yaşadığı sorunlara ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü ile 112 Acil sağlık Hizmetleri Başhekimliği ile defalarca görüşmeler yapılmış ancak sorunlara ilişkin raporlar sunulmasına rağmen yaşanan sıkıntılara çözüm üretilememiştir. Konu ile ilgili şube binamızda basın toplantısı yapıldı.

 

Değerli Basın Emekçileri

Diyarbakır 112 Acil Hizmetlerinde 500’ün üzerinde  çalışan bulunmakta, 30’a yakın sayıda   istasyon bulunmakta, günlük 15-20 112cancekisiyorbin çağrı karşılanmakta ve ortalama 350- 400 vaka çıkışı yapılmaktadır.

Son dönemlerde yapılan yeni personel atamaları, yeni istasyonların açılması ve yeni ambulans alımları olumlu olmakla birlikte; yetersiz idari yönetim anlayışından kaynaklı sorunlar artarak devam etmektedir.  

İstasyonların fiziksel  koşullarının olumsuz olması, çalışan personelin halka acil sağlık hizmetini sunmasını olumsuz etkilemektedir. Benzin istasyonunda faaliyet sürdüren istasyonumuz olduğu gibi tuvaleti dahi olmayan istasyonumuz bulunmaktadır. İstasyonların bulunduğu mekânların güvenliği bulunmamaktadır. Birçok istasyonumuz günlük ortalama 15 -20 vaka yaparken bazı istasyonlarda sadece ayda birkaç vaka ile çalışmaktadır.

112 acil sağlık personeli aç çalışmaktadır!

112 de çalışan personele günlük üç öğün yemek verilmesi ile ilgili  12.07.2013 tarih ve 4830 sayılı  genelge ile 112 sağlık personelinin yiyecek yardımı düzenlenmiştir. Ödenek yetmediği durumlarda da döner sermaye kaynaklarından karşılanması gerektiği belirtildiği halde çalışanların yemek sorunu bir türlü çözüme kavuşturulmamıştır.

Merkez istasyonlarının yemek yiyebilmesi için hastane yemekhanelerinden faydalanması şeklinde düzenleme yapılmıştır. Fakat  hastane yemekhaneleri belirli saatlerde hizmet sunmaktadır. Bundan kaynaklı olarak istasyonların çoğu o saatlerde de vaka çıkışı yapmak zorunda kaldığından yemek yiyememektedir. Taşra istasyonlarında ise hastanelerde yemek yeme imkânı bile bulunmamaktadır.  Bulundukları yerleşim yerlerinde hastane olmadığından kaynaklı yemek yiyememektedirler.

Sağlıkta tasarruf adı altında  sürücülük deneyimi geliştirilmeden ATT ve Paramediklerin sürücü yaptırılması, ambulans kaza oranını önemli ölçüde artırmıştır.  Malzeme eksiği ve eski ambulanslarda çalışmak, sağlık çalışanlarının ve hizmet alan halkın can güvenliğini tehdit etmektedir.

Örneği hiçbir yerde görülmeyen bir uygulamaya tabi tutuluyoruz…

112’de gece-gündüz, resmi tatil demeden hizmet sunulmaktadır. Buna rağmen  normal haftalık mesai saati 40 saat olduğu halde  bunu aşan fazla çalışma olmaktadır. Hatta haftalık 72 saat çalıştırılma söz konusu olabilmektedir. Üstelik 6 aydır fazla mesai ücretleri ödenmemektedir.

ATT, Doktor, Paramedik, Sürücü ve Hemşireler aynı işi yaptıkları halde çalışma saatlerinin farklı olması, çalışanlar arasındaki iş barışını zedelemektedir. Sağlık personelinin tek çalıştırılmaması gerekirken  Paramedik ve Doktorlar dışında kalan diğer yardımcı sağlık personeli çoğu zaman tek çalıştırılmaktadır. Acil sağlık hizmetleri gibi stresli ve riskli bir birim sadece ATT’ler üzerinden yürütülmektedir.

Özellikle yaz döneminde alınan hastalık raporlarında yasal kesintinin yanın da cezalandırma yöntemi olarak döner sermayeden kesintiye gidilmesi çalışanlarda huzursuzluğu artırmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri

Sonuç olarak açıkça ifade etmek gerekir ki tüm bu sorunların kaynağında, kötü yönetim anlayışı yatmaktadır. Sorunlara ilişkin yetkili makamlarla yapılan tüm görüşmelere rağmen çözüm üretilememektedir.

Buradan tüm yetkili makamları göreve çağırıyor ve  idari yetkililer hakkında “Suç Duyurusu” başta olmak üzere tüm hukuki girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz. 18.09.2013

 

                                                                                                                                    SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]