Adana Osmaniye Tabip Odası ve SES Adana Şubesi “Sağlıkta Konsorsiyumlar Dönemi: Şehir Hastaneleri, Kamu-Özel Ortaklığı” Paneli düzenledi. Panele konuşmacı olarak Türk Tabipler Birliği(TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca katıldı.

Adana Osmaniye Tabip Odası yönetimi, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ve üyeleri, hekimler ve sağlık çalışanlarının katıldığı panel de paneleylul1Şehir Hastanelerinin Türkiye Sağlık ortamını, Kamu hastanelerini, diğer özel hastaneleri nasıl etkileyeceği, Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını nasıl etkileyeceği, Sağlık hizmetlerinin niteliğini, ulaşılabilirliğini ve halkın sağlığını nasıl etkileyeceği sorularına yanıt arandı.

Yaptığı açılış konuşmasında Sağlıkta dönüşüm programının en son halkasının kampus hastaneleri olduğunu belirten Adana Osmaniye Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Halit Atik,” Türkiye’nin sağlık açısından tüm geleceğini ipotek altına alan bir konuyu tartışmak için buradayız şeklinde açılış konuşması yaptı.

Adana Kamu Özel Ortaklığı Şehir Hastanelerinin temeli Yüreğir Köprülü Mahallesinde 328.905 metrekarelik DSİ arazisi üzerinde 6 Ekim 2013 günü Başbakan tarafından atılacak.

1-        285 + 299 = 484 yataklı genel Hastane

2-        182 yatak Onkoloji

3-        349 yatak Kadın doğum ve çocuk

4-        155 yatak Kardiyoloji ve KVC

5-        150 yatak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

6-        100 yatak yüksek güvenli Psikiyatri olmak üzere

1550 Yataklı bir kampüs olacak.

            Bedeli : 1 Milyar 30 Milyon Lira

            Yıllık kirası : 115.500,000.TL.

            25 Yıllık kirası : 2.887.500.000.TL.

            Bitiş süresi : 3 Yıl

            Firma : Kamu Özel Ortaklığı Rönesans Holding – Sıla Şentürk’ le

            Bu bir Dünya Bankası IMF projesi olup; Devlet yatırımcı işletmeci olmasın elindekileri özelleştirsin özel sektöre arsa versin, kredi temin etsin alım garantisi versin hizmeti onlardan alsın 19 adet entegre sağlık kampüslerinden bahsedilmekte. 90-100 Milyar Dolarlık bir projeden tahmin edilmekte en az 25 yıl kira ödenecek, %70 doluluk garantisi verilecek, görüntüleme, laboratuvar , bilgi işlem, güvenlik, temizlik,paneleylul2 yemekhane hizmetleri şirketin olacak. KDV, damga vergisi borçlardan muaf olacak. Kampüs etrafında AVM ler çalıştırabilecek, otoparklar, kantin, hastaneye ulaşım gibi gelir kaynakları temin edebilecek.

            İldeki eski Hastaneler kapatılacak yerleri şirketlere verilebilecek. Şirketler, Kamu davaları olabilir düşüncesi olabilir düşüncesi ile nakit paralar istiyor.

            Bu ihaleleri alan firmalar aynı firmalar olup Toki de iş yapan firmalardır. Bu Hastanelerin yüksek maliyetini biz ödeyeceğiz, kirayı biz ödeyeceğiz. Katılım payları, ilave ücretlerde. Sağlıkta dönüşümün ilk yıllarında katılım payı yoktu sonra %30 + %90 şimdi de %200 ler den bahsedilmekte. Şimdi Üniversitelerde hoca farkı kondu. 50-60 TL. ameliyatlarda asgari ücret kadar. Bu burada da durmayacak zamanla artacaktır. Bu Kamu dan özele aktarmaktır. Eski Kamu Hastaneleri kapanacak. Sağlık Kampüsü Şehir dışında olacağı için ulaşımda da zorluklar artacaktır.

            Hiçbir zaman çobanla trilyonerin sağlıktan faydalanması aynı olmayacaktır.

            Bu sistemle kapitülasyonlar gibi ödeyemeyeceğimiz borçlara gireceğiz. 6428 Sayılı Yasa ile de birçok engellemeleri de yasal olarak kapattılar.

            Hizmet alanı da hizmet sunanı da zor günler bekliyor. Sağlık emekçilerinin sayısı azaltılacak, sağlık emekçileri hak kayıplarına uğrayacak, işsizlik artacak, çalışanlar sözleşmeli köle taşeron olacak daha düşük ücretlerle çalıştırılacağız. Parası olmayan tedavi olamayacak. Salgın hastalıklar artacak (kızamık)

            Nihayet hastalar müşteri, Hastaneler işletme, çalışanlar sözleşmeli köle olacak.

            Bu duruma başta iş kolumuzdaki Sendikalar, Meslek Odaları, halkımız duyarsız kalmamalıdır.

Panele konuşmacı olarak katılan Türk Tabipler Birliği(TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, Liberal Dönem, Neoliberal Dönüşüm Dönemi, Dönüşüm Nasıl Oluyor, Kamu Hastane Birlikleri, Genel Sekreter ve hastane yöneticilerinin yetkileri, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Hizmet Bedelleri konularına açıklık getirerek katılımcıların sorularına yanıt verdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]