Gün geçmiyor ki doktora, hemşireye ve diğer sağlık emekçilerine şiddet uygulanmasın. Her gün ülkenin değişik illerinden sağlık emekçilerine saglikcisiddet12.08.2013şiddet haberleri aratarak geliyor.

Sağlık sistemini yeniden yapılandıracağız diyen hükümet, sağlık çalışanları arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, işimizi değersizleştiren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme sistemi ile hasta yakınları ve sağlık emekçilerini karşı karşıya getirerek şiddetin düzeyinin artmasına neden olmaktadır.

Hastanelerde yaşanan şiddet, sağlık emekçilerine genelge yayınlayarak, şiddet haberlerinin basına sızdırılmasını engelleyerek ya da güvenlik güçlerini hastanelere yığarak önlenemez.

Bu tür önlemlerin, şiddeti önlemeyeceğini Hakkari ve İstanbul’da bir kez daha gördük.

İstanbul’da bayram sabahına uyanmışken kadın doğum asistanı arkadaşımız hasta yakını tarafından şiddete uğradı ve parmağı kırıldı..devam edenbayramdasiddet günlerde aynı hastaneden 3 asistan hekim arkadaşımız daha hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldı.

Yine yakın tarihte Hakkari Yüksekova’da doğum sonrası yaşanan ölüm sonrasında Dr.Soner Pulu hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için; sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran Sağlıkta Dönüşüm Programı ve uygulamalarından vazgeçilerek, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Hastayı müşteri, sağlık emekçisini köle olarak gören sağlık sisteminden vazgeçilmelidir.

 

Hakkari Şube Basın Açıklaması >>>

İstanbul Şişli Şube Basın Açıklaması >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]