MEMUR SEN/SAĞLIK SEN, AKP’YE DİYET BORCUNU ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR…

Facebook
Twitter
WhatsApp

19 Ağustos 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde, Memur Sen ile AKP arasında imzalanan TİS’i kabul etmediğimizi dile getiren basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Ankara Şube Başkanımız İbrahim Kara okudu.

Genel Başkanımız Çetin Erdolu da bir konuşma yaptı. Genel Başkanımız konuşmasında Memur Sen ile AKP hükümeti arasında saglikbakanligitis2013eylem1yapılan sözleşmelinin TİS değil kamu emekçilerini satış sözleşmesi olduğunu ifade etti. AKP’nin kendisini için kurduğu sisteme karşı, parasız eğitim, parasız sağlık ve sosyal hizmet başta olmak üzere parasız kamu hizmeti için mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

Açıklama yarın (20 Ağustos 2013) tarihinde Türkiye’nin 4 tarafından “İnsanca Yaşam, Güvenceli Gelecek, Eşit, Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye İçin Yürüyoruz!” diyerek Ankara’ya yürüyen emekçilerle buluşmak üzere sona erdi.

 

MEMUR SEN/SAĞLIK SEN,

AKP’YE DİYET BORCUNU ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR…

2012 Yılında 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu’nda toplu sözleşme ile ilgili yapılan değişikliklere yaptığımız itirazımızın ve karşı çıkışımızın ne kadar haklı olduğu bugün açıkça anlaşılmıştır.

Biz;

 • “Grevsiz Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz Grev olmaz”dedik ,
 • Kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal haklarının görüşülmesini sağlayacak “demokratik” bir yasa için itiraz ettik,
 • Anayasa’nın 90. Maddesi ile güvence altına alınan Uluslararası Sözleşmelerden gelen hakların yasada yer almasını istedik; saglikbakanligitis2013eylem2

Memur Sen ise o sıralarda canhıraş bu değişikliklerin kabulü için her türlü girişimde bulundu. Bu telaşın nedenini emekçiler bugün daha iyi anlamıştır.

Biz;

 • Kamu Emekçilerinin mali, sosyal ve demokratik haklarını korumayı, geliştirmeyi ve yeni kazanımlar elde etmeyi esas aldığımızdan, son güne kadar Memur Sen’in işbirlikçi, yandaş niteliğini ve duruşunu teşhir etmeyi tali planda ele aldık,
 • Esas olarak hükümetin bilinen sermaye yanlısı kararlarına karşı taleplerimizi ve kamu emekçilerinin güvenceli geleceğine ilişkin kaygılarımızı öne çıkardık.

Memur Sen ise AKP ile el ele vererek, yan yana oturarak en genel sendikal ilke ve ahlakı da bir yana bırakıp, diğer iki konfederasyonun olmadığı, Toplu sözleşme görüşmelerinin programında bile bulunmayan bir toplantıda, çirkin bir uzlaşmayla kamu emekçilerini yoksulluğa ve sefalete mahkûm ettiler.

AKP ve Memur Sen, bu mutabakatı büyük bir başarı gibi sunmaya noktasında da anlaşmış gözüküyorlar…

 

Oysa işin aslı hiç de öyle değil !..

 

Biz de;

 • Taban aylığa artış yapılmasını istedik, Memur Sen’in bu türden talebine yönelik itirazımız olmadı.
 • Aksine bizim talebimiz, taban aylığın 2340 TL olması ve tüm kamu emekçilerinin yanı sıra emeklilerin de enflasyon karşısında ezilmemesiydi.

Memur Sen – AKP anlaşmasında taban aylığa yapılan zam oranı bir aldatmacadan ibaret kalmıştır.

Taban aylığa getirilen Brüt 175 TL artış, Net 123 TL ve vergi dilimine girdikten sonra 116 TL’lik artış anlamına gelmektedir. Bu artış, farklı derecelerdeki kamu emekçilerine farklı yansıyacaktır. Oransal olarak ortalama %5.2’e karşılık gelmektedir. Dolaysıyla Hükümetin 6 Ağustos 2013 günü önerdiği 2014 yılı için % 3 + 3’lük teklifin altına MEMUR SEN ve SAĞLIK SEN başta olmak üzere yetkili sendikaları imza atmıştır.  

Üstelik taban aylığı katsayısı değişmediği için 2014 yılında ek ödemelere hiç bir zam yapılmayacaktır. (Çünkü ek ödemeler memur maaş katsayısına bağlı olarak artmaktadır. Maaş katsayısı arttırılmamıştır. Bu nedenle ek ödemeler sıfır zamda kalmıştır.)

4/C lilerin kadroya alınması başarılamamıştır. Taşeron Kamu Emekçilerinin sorunlarıyla ilgili hiç bir husus dile getirilmemiştir.

2014 yılında enflasyon ne olursa olsun maaşlara ek fark yansıtılmayacaktır. Oysa toplu görüşmelerde bile enflasyon farkı yansıtılıyordu. Bütün bunların vebali MEMUR SEN’e/SAĞLIK SEN’e aittir ve emekçilere hesap vermek zorundadır.

Biz;

 • Hükümetten gelecek tekliften çok, kamu emekçileri ve emeklileri için hazırladığımız talepleri dillendirdik, bundan geri adım atmayacağımızı açıkladık, açıklıyoruz.

MEMUR SEN, teklif ilk geldiğinde “Bu teklif memurları sokağa davet etmektir” dedi. Bu sözün mürekkebi kurumadan, daha yirmi dört saat geçmeden aynı içerikteki artışlara imza attı, “Çalışanlara Bayram Müjdesi” diye açıkladı. 5 Kamu Emekçileri Toplu Sözleşme’si sürecinde MEMUR SEN diyet ödemeye devam etmiş, hükümet sendikası olduğunu tescillemiştir.

Konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES ayırım olmaksızın tüm kamu emekçileri ve emeklileri adına taleplerle toplu sözleşme masasına oturdu.

 Kadrolu-güvenceli, yarı güvenceli, her türden Sözleşmeli, 4/C’li, vekil, taşeron ayırımı olmaksızın talepler oluşturdu.

Bu talepler;

 • Tüm kamu hizmetlerinin kadrolu çalışanlarca verilmesi, Kadrolu olmayan 4/B, 4/C, 4924 Sözleşmeli, 50 d, Vekil, Taşeron… tüm çalışanların kadroya alınması, iş, işyeri, ücret ve can güvencesinin sağlanması,
 • Öncelikle “Ek Ödeme” adaletsizliğinin giderilmesi, performansa göre çalışma ve ücretlendirmeye son verilmesi, esas olarak da gelecek güvencesi sağlamak adına ek ödemelerin emekliliğe yansımasını sağlayacak düzenleme yapılması,
 • Açlık Sınırı olan 1101 TL’lik çalışan ücretinin vergi dışı bırakılması, kamu emekçilerinin vergi diliminden etkilenmesini ortadan kaldırmak üzere düzenleme yapılması, çalışanların ücretlerinden kesilecek verginin en alt oranda tutulması,
 • Personel eksiğinin giderilmesi, farklı mesleklerin görev tanımlarının yapılarak bu görev tanımları doğrultusunda bir çalışma sistemi oluşturulması, ağır çalışma koşulları, baskı ve mobbing’e bu şekilde son verilmesi,
 • Tüm Kamu Hizmetleri’nin ticarileştirilmesine son verilmesi, Sağlık Hizmeti’nin ticarileştirilmesi uygulamalarının durdurulması, başta parasal engeller olmak üzere (katkı-katılım payları ve ilave ücretler) Sağlık ve Sosyal Hizmet’e erişimin önündeki her türlü engelin kaldırılması,
 • Demokratik, katılımcı bir kamu rejimi oluşturulması,
 • Kamu Çalışanları, tüm çalışanlar ve emeklilerinin Grev hakkının yasal güvenceye alınması, Toplu Sözleşme Hakkı’nın Anayasa’nın 90. Maddesinde ifadesini bulan Uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi şeklinde özetlenebilir…

Ve bu taleplerimiz için ülkenin dört bir yanından ayın 16’sına yola çıktık. Yarın saat 12.30’da AŞTI Ankaray Girişinde toplanıp Çalışma Bakanlığı önüne yürüyeceğiz.

İhanet sözleşmesini kabul etmediğimizi bir kez daha haykıracağız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]