BATMAN; TAŞERONLAŞTIRMAYA, İŞTEN ÇIKARMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bölge Devlet Hastanesinde çalışan emekçi işçilerin işten çıkarılmasını protesto etmek ve işe geri alınmaları ile ilgili birimlerin derhal harekete geçmesini sağlamak için basın açıklaması yaptık. Basın açıklaması öncesi Şube Basın Yayın Sekreterimiz Hamid ERSÖZ kısa bir değerlendirme konuşması yaptı. Ardından Şube Mali Sekreterimiz Kerem ORUN basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasından sonra kitle (taşeronlaşmaya hayır vb.) sloganlar ve alkışlar eşliğinde dağıldı.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

TAŞERONLAŞTIRMAYA, İŞTEN ÇIKARMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ

                “Esnek ve kuralsız Çalıştırma”, “Taşeron şirketlere bağlı güvencesiz Çalıştırma” ortadan kaldırılması için mücadelemiz devam etmektedir. Bu SES’i duymazlıktan gelen hükümet, Güvencesiz-Taşeron çalıştırmayı yasaklamak bir yana bu şekilde çalışmayı hukuki bir zemine oturtmak için yasal düzenleme hazırlığı yapmaktadır.

taseron1Siyasi iktidar, Sermayeye kaynak aktarmak için, başta Sağlık ve Sosyal Hizmet olmak üzere, Eğitim ve Sosyal Güvenliği sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Hükümet, bu uygulama ile emeği ucuzlatmakta, kar oranlarını, işgücü maliyetlerini düşürerek arttırmaya çalışmaktadır. Bu yöntemin sonuçları, her alanda çalışanlara “işten atılma”, “iş kazası ile sakat kalma” ve “ölüm” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilindiği gibi Batman Bölge Devlet Hastanesinden hiçbir gerekçe gösterilmeden hukuksuz ve yasalara aykırı bir şekilde, geçen hafta 8 ve dün ise 22; toplamda 30 taşeron işçi işten çıkarılmıştır. Batman Bölge Devlet Hastanesinden çıkarılan 30 taşeron işçisi arkadaşımız, bütün engellemelere karşın bugünden itibaren işlerine geri dönmek için hastane bahçesinde direnecektir. Görevini kötüye kullanarak, antidemokratik ve hukuksuz bir şekilde işten atılan 30 arkadaşımızın bu durumuna sessiz kalan Genel Sekreterlik ve hastane yönetimi personelinin arkasında durmalı ve bir an önce görevinin sorumluluğunu üstlenmelidir.

Hem sağlık ve sosyal hizmetlerin işleyişinin gereği olarak, hem de yasal olarak bizlere karşı temel sorumluluk şirket patronlarının değil, kurum idarelerinindir. Sağlık ve sosyal hizmetler bir ekip hizmetidir. İşveren vekilleri sağlık ve sosyal hizmet ekibini taşeronlaştırmayla parçalamaya çalışmaktadırlar. Oysa ekip içerisinde farklı görevler alan emekçilerin idaresi taşeron şirketlere bırakılamaz. Bu nedenle biz taşeron sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin çalışma koşullarının düzenlenmesinden idareler birinci derecede sorumludurlar. Yasal olarak asıl işverenler onlardır. Bu durumda yasal olarak kurum yönetimleri, ücret ve özlüktaseron2 haklarımızdan sorumludur. Ayrıca şu anki hukuk kuralları çerçevesinde sağlık ve sosyal hizmetlerin taşerona devredilmesi yasadışıdır. Ücret, sosyal haklar veya işin düzenlenmesiyle ilgili bir sorunla karşılaştığımızda, onlar her ne kadar sorumluluğumuzu almak istemeseler de, başvuracağımız yer kurum idareleridir.

Eğitimden sağlığa yaşamın her alanını taşeronlaştıran, iş güvencesini ortadan kaldıran bu zihniyetin karşısında olacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde işten atılan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde işten attığınız taşeron işçileri yalnız değildir. İşten çıkardığınız bu arkadaşlarımızla dayanışmamızı artarak sürdüreceğiz. Hukuksuz bir şekilde İşten attığınız 30 Taşeron Sağlık işçisi arkadaşımız görevlerinin başına dönene kadar ve bu hukuksuzluğa karşı demokratik mücadele hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Tüm çalışanların, esnek, kuralsız, güvencesizlik ve ölüm getiren taşeron çalışmaya karşı, birlikte mücadele için çağrıda bulunuyoruz. Hükümetten bu şekilde çalışmanın yasaklanması için gerekli girişimleri başlatmasını talep ediyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, diğer tüm emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere, toplumun tüm kesimleriyle birlikte bu tür çalıştırma biçimine karşı mücadeleyi yükselterek sürdüreceğimizi ve bu mücadeledeki karalılığımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.21.08.2013

 

SES BATMAN ŞUBESİ

     Kerem ORUN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]