YALANLARINIZ I, HİLLERİNİZİ ORTAYA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

17.07.2013 Tarihinde SES İzmir Şube olarak yayınladığımız basın bülteninde ‘’İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ilçe devlet hastaneleri acil servislerine hekimleri ve sağlık çalışanlarını rencide eden skandal geçici süreli görevlendirmeler yaptığını, bu görevlendirmelerin deontolojik, mesleki ve ahlaki ilkelere uygun olmayan tarzda gerçekleştirildiğini ,

Aktif olarak hekimlik yaparken beden ve ruh sağlığı bozulan ve bunun sonucunda ‘ciddi bedensel ve ruhsal bozukluk’ tanılı sağlık raporu alan hekimlerin acil servislere geçici süreli görevlendirildiğini,

geçici görevlendirme listesini ise gassal kadrosundan veri memurluğuna ve hızla personel müdürlüğüne atanan Mikail Keskin tarafından yapıldığı ifade edildiğini ,

ayrıca bazı ilçe devlet hastaneleri acil servisleri kendileri acillik duruma düşürüldüğünü Seferihisar devlet hastanesi acil servisine hekimleri günübirlik geçici görevlendirme yapılarak durum idare edilmeye çalışıldığını’’kamuoyuna açıklamıştık.

İzmir il sağlık müdürlüğü 17.07.2013 tarihinde konuya ilişkin basına gönderdiği bilgi notunda;

‘’tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu olan hekimler, acil servislerde görevlendirilmemiştir. İlimizde yapılan görevlendirilmede mevzuata, hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmamaktadır.’’ Açıklamasını kamuoyuna yapmıştır.

Artık hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecek ve gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

1-İzmir il sağlık müdürlüğünün 2/1235 sayılı görevlendirme konulu valilik onaylı Temmuz ayı ilçe devlet hastaneleri acil servis geçici görevlendirme listesinde tam teşekküllü hastanede alınan ‘’ ‘ciddi bedensel ve ruhsal bozukluk’ tanılı sağlık raporu alan hekimler belgeleriyle mevcuttur. İzmir İl Sağlık müdürlüğü kamuoyuna ‘’Bilgi notunu’’ doğruları açıklamaya davet ediyoruz.

Acil serviste hekimlik, özellik gerektiren bir durumdur. Beden ve ruh sağlığı bozulan ve bunun sonucunda ağır bedensel ve ruhsal bozukluk tanılı raporu olan hekimleri acil serviste geçici görevlendirmek hem acil servise müracaat eden hastalara hem de bu hekimlere karşı yapılmış hürmetsiz bir davranıştır. Acil serviste hekimlik iş stresini artıran bir durumdur. Hastane acil servis ortamlarında ağır bedensel ve ruhsal hastalığı olan hekimlere görev yaptırılması, bu kişilerin hastalıklarının seyrinin kötüleşmesine ve yeni nöbet ataklarının ortaya çıkmasına yol açması büyük bir olasılıktır.

Burada sorgulanması gereken hastalık raporu değil, Hekimleri ve sağlık çalışanlarını rencide ederek, siyasi baskı uygulayarak, emrivakiiyle hürmetsiz davranarak ve mutsuz ederek, hastane acil servislerine geçici görevlendirilmesidir.

 

 

                   Açıklamadan sonra SES İzmir Şube Başkanına sürgün

Önce SES İzmir Şube Denetleme kurul üyesi Dr. Ergün Demir şimdide Şube Başkanımız Dr Veli Atanur geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumlarda görevleri sona ermeden başka bir kuruma geçici süreli görevlendirme yapılmıştır.

SES İzmir Şubemiz tarafından 17.07.2013 tarihinde yaptığı ‘’İlçe devlet hastaneleri acil servislerine skandal geçici süreli görevlendirmeler‘’açıklanmasından sonra bugün (18.07.2013) telefonla saat 13.30 sularında aranarak Selçuk Devlet hastanesi acil servisine 19.09.2013 tarihli geçici süreli görevlendirilme yapıldığı bildirilmiştir.11 Nolu Acil Yardım istasyonunda görev yaparken hukuksuz bir şekilde ( mahkeme kararıyla tescil edilmiştir ve halen mahkeme kararı uygulanmamaktadır.) 21 Nolu Acil Yardım İstasyonuna geçici olarak görevlendirilen Şube Başkanımız Dr. Veli ATANUR geçici görevi sona ermeden yine hukuk ayaklar altına alınarak Selçuk devlet hastanesi Acil servisine geçici süreli olarak görevlendirilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve yöneticileri dün olduğu gibi bugünde padişahım sen çok yaşa demeyecektir. Sırtını siyasi iktidara dayayan, liyakat ve bilgi birikimine göre değil AKP kriterlerine göre atanan yöneticilerin baskı, tehdit ve şantajına boyun eğmeyecektir.

 

                                                                      SES İZMİR ŞUBE

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]