SAĞLIK BAKANLIĞI “ÖLÜN AMA KİMSENİN HABERİ OLMASIN” DİYE BUYURUYOR……!

Facebook
Twitter
WhatsApp


            Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastane Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı çıkışlı bir “GENELGE” yayınladı. 19.07.2013 günlü 2013/10 sayılı genelgede, Sağlık Çalışanlarına Yönelik “şiddet” bilgilerinin adli makamlar dışında, basın-yayın kuruluşlarıyla paylaşılmaması isteniyor. Bu şekilde hem şiddete uğrayan çalışanın toplumdaki itibarının zedelenmesi önüne geçileceği, hem de toplumsal bir krize neden olmamasının sağlanacağı, “Tükenmişlik Sendromu”’nun engelleneceği belirtilmektedir.

            Neredeyse her gün sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayı ile karşı karşıyayız. 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te Dr. Ersin ARSLAN’ın bir hasta yakını tarafından katledildi. Hasta Hakları bağlamında kurulmuş ama “İhbar” hattı haline gelen ALO 184’e gelen bir şikayetten dolayı soruşturulan genç bir Acil Tıp Asistanı olan Dr. Melike ERDEM şiddetin bir parçası olarak kendi canına kıydı. Kaymakam’ın yerlerde tekmelediği Aile Hekimi, günlerce komada kalan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresi Rabia Yeşim ÖNAL, Hastane Müdürü’nün saldırdığı hekim, Hastane Başhekimi, Sağlık Bakanlığı Bürokratı ve Emniyet Teşkilatının istedikleri adli raporu vermedi diye saldırdıkları, daha sonra da sürgüne maruz kalan Ankara Numune EAH Acil Servisindeki Acil Tıp Uzmanı Dr. Engin Deniz ASLAN akıllardadır.

            Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet’in nedenleri bilinmektedir ve şiddet giderek artmaktadır. Dr. Ersin ARSLAN’ın ölümü ile sonuçlanan olay sonrasında, şiddetin nedenleri ve önlenmesiyle ilgili olarak, sendikamız SES, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte, Sağlık Bakanlığı ve TBMM Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu’na bu konuda kapsamlı bir rapor vermiştir. Ancak ne bakanlık bu konuda bir adım atmış, ne de TBMM Komisyonun raporu doğrultusunda herhangi bir düzenleme yapmamıştır.

            Bakanlık, yayınladığı genelge’de büyük bir yanılgı içindedir. Aslında sağlıktaki şiddetin basına tam olarak yansıdığı hatta açıklandığı söylenemez: Bir araştırmaya göre, basına yansımayan, ya da habersizce geçiştirilen şiddet vakası oranı % 68 dir. Basına ve adli makamlara yansıyan şiddet vakalarının (% 32) yarısından fazlasına herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Yalnızca ölüm vakalarına işlem yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, çalışanlar maruz kaldıkları şiddeti zaten bildirmemektedir. Bunun da tek nedeni şiddeti doğuran en önemli etken olan, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, siyasilerle bürokratların şiddet olaylarına karşı gösterdikleri tutum ve davranışlardır, bu konuda işleyen bir yargı sisteminin olmamasıdır.

            Sağlık Bakanlığı çalışanlardan “şiddet” olaylarının basın yayın organlarına yansıtılmamasını isteyeceğine, şiddeti önlemeye yönelik önlemler almalıdır. Bakanlık sağlık çalışanlarına “Ölün Ama Kimsenin Haberi Olmasın” demektedir. Bunu da Toplumsal Kriz çıkmaması, çalışanın itibarının korunması ve tükenmişliği engellemek adına ama aslında Hükümet’in siyasi geleceği için, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın sağlık hizmetini hak olmaktan çıkarmasının, halkın sağlık hizmetine ulaşması önünde bin bir türlü engel olması ve buna rağmen nitelikli bir sağlık hizmeti alınamamasının üstünü örtmek amacıyla yapmaktadır.

            Sendikamız SES, Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddet, şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere karşı kararlı bir mücadele yürütmeye kararlıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet GSS priminden, her kademede alınan katkı-katılım payları ve ilave ücretlere kadar sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki engeller nedeniyledir. Şiddet, bu kadar para verip nitelikli hizmet alamayan halkın öfkesini çalışanlara yansıtmasının sonucudur. Şiddet, Sağlıkta Dönüşüm Programını allayıp pullayan ve çalışanları hedef gösteren, onlar için karşı kışkırtıcı üslup kullanan siyasilerle, bürokratların açıklamalarıdır. Bütün bu nedenlerle şiddet, bu nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla önlenebilir, güvenlik önlemleri ve basına haber vermeyi sansürleyerek değil. 22 Temmuz 2013

 

 

 

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]