20 gündür süren “Taksim Gezi Parkı Direnişi” ile simgeleşen halk direnişi hükümet tarafından Tazyikli su, Gaz, Job ve Plastik Mermi kullanılarak Ankara ve İstanbul’da çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Demokratik tepkilerini ortaya koyan genç, yaşlı, kadın, çocuk herkese vahşice saldırılmış, bugüne kadar dört kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi ağır olmak üzere binlerce kişi yaralanmıştır.

Her durumda, her zaman ve her yerde görevi sağlık Hizmeti vermek olan Sağlık Bakanlığı bu süreçte, tıpkı deprem ve sel gibi olağan dışı durumlarda olduğu gibi acil sağlık hizmetini verememiş, hükümetin politikaları doğrultusunda direnişçilerden yaralananlara hizmet verilmesini engellemeye çalışarak sağlık hizmetini veren çalışanları gözaltına almıştır.

Başta Sendikamız SES olmak üzere, TTB, THD, sağlık öğrencileri ve sağlık alanındaki tüm emek ve meslek örgütlerinin çabasıyla direniş alanlarında kurulan Seyyar Revirlerde acil sağlık hizmeti verilmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmayı hükümet, kendi politikalarına saldırı ve onların yetersizliğini açığa çıkaracak bir uygulama olarak görmüş, acil sağlık hizmetini veren sağlık çalışanlarının kurduğu revirlere saldırarak sağlık hizmetini sunanların bir kısmını gözaltına almış ve kurulan seyyar revirler ortadan kaldırmıştır. Bu da yetmezmiş gibi, sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırmak için sağlık hizmetini sunan sağlıkçıları nöbette görevinin başında ve sokakta kamuoyunun gözü önünde gözaltına almışlardır. Bunun en bariz örneği sendikamız üyesi Narin DURU 112 Acil Sağlık Hizmetinin Komuta Merkezinde görevinin başında iken gözaltına alınmıştır.

İstanbul Gezi Parkı Direnişi alanında seyyar revirlerde sağlık hizmeti vermeleri nedeniyle çalışan; Dr. Savaş ÇÖMLEK, Hemşireler: Narin DURU, Esra FİDAN, Nazlıhan ÖZDAMAR ve Şehri YAĞCIKARA’nın hukuksuz bir biçimde gözaltına alınmaları kabul edilemez.

Sağlık Bakanlığı’nın asli görevi olan ve herkese eşit bir biçimde acil sağlık hizmetini vermeye çağırıyor, başta gözaltına alınan sağlık çalışanları olmak üzere tüm gözaltına alınan direnişçilerin derhal serbest bırakılmaları için sürecin takipçisi olacağımız bilinmelidir.

                                                                                                                                             MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]