Sağlık Bakanlığı müsteşarlığının 16.04.2013 tarih ve 49 sayılı yıllık mahsuplaşma konulu genel yazısı uyarınca 209 sayılı kanunun 5. maddesine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesine göre verilecek ek ödemeden daha az olamayacağı belirtilmiş ve 209 sayılı kanuna göre gelir vergisi tahakkuk ettiğinde gelir vergisinden kaynaklı yapılan fazla kesintinin geri ödenmesi ile ilgili hususlara değinilmiştir. Buna göre genel yazıda verilen örneklerden lisans mezunu hemşireler bakımından 207,05.-TL fark ödemesinin çıktığı, lisans mezunu VHKİ bakımından 6,99.-TL fark ödemesinin çıktığı, 11. derecedeki VHKİ bakımından 205,9.-TL fark ödemesinin çıktığı, 11. derecedeki hizmetli bakımından 179,02.-TL fark ödemesinin çıktığı belirtilmiştir.

Bu durumda yukarıda belirtilen kadrolarda görev yapan personel ile fark ödemesi çıkabilecek diğer personelin ekteki dilekçe ile çalıştığı kuruma başvurarak fark ödemesini talep etmesi gerekmektedir.

 

 ÖRNEK DİLEKÇE

S.B. GENEL YAZI İÇİN >>>

 

 ……………………

 

Kurumunuzda ……………. kadrosunda görev yapmaktayım. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’nın 16.04.2013 tarih ve 49 sayılı genel yazısı uyarınca 209 sayılı kanunun 5. maddesine göre ödenen döner sermayeden ek ödeme ile 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesine göre ödenen ek ödemenin karşılaştırılmasında, döner sermaye ek ödemesinin gelir vergisi matrahına dahil edilmesi nedeni ile tarafımdan 2012 yılı için fazla alınan gelir vergisi tutarının hesaplanarak, tarafıma ödenmesi için gereğini arz ederim.

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                               İmza

 

ADRES

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]