Değerli Basın Emekçileri, değerli katılımcılar,

Bugün maalesef yine bir Sağlık Emekçisine daha yapılan şiddeti protesto etmek için buradayız.

Sağlık Emekçileri; daha birkaç ay önce Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde, Hani İlçe Hastanesi’nde hasta yakınları tarafından darp edildi. İdareciler 6mayissiddetbismiltarafından uygulanan mobinge maruz kaldı, emniyet güçlerince tehdit edildi. Bu da yetmedi, son bir yıl içinde iki sağlık emekçisi şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Ve bu şiddet, ülkenin dört bir yanında artarak devam ediyor.

Değerli Basın Emekçileri,

Geçen hafta, 2 Mayıs 2013 Perşembe Günü, Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Raziye YAVUZ GÜLTEKİN, erkek bir hasta yakını tarafından darp edildi. Hastasının bir an önce tedavi edilmesi ve ağrılarının dinmesi için emek harcamaktan başka hiçbir kaygısı ve düşüncesi olmayan doktor arkadaşımız; başka bir şekilde kendisini ifade etmeyi bilmeyen, başka bir yerde var olamayan ve kendisini ispatlamaya çalışan bir erkek tarafından darp edildi. Erkek egemen sistemin doğurduğu bir sonucun ürünü olan bu kişilik, aslında dibe vurmuşluğun ifadesidir.

AKP Hükümeti’nin bu ülkede oluşturduğu Sağlık Sistemi’nin yarattığı tahribat, çok ağır bedelleri beraberinde getirmektedir. Hükümetin, siyasetçilerin ve yöneticilerin, “Sağlık Çalışanlarını” itibarsızlaştıran, küçük düşüren, hedef gösteren kışkırtıcı üslubu ve açıklamaları; bu pervasızlığın önemli bir nedenidir.

Dolayısıyla artık bu şartlarda, iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, teknisyenlik yapılamaz! Nitelikli sağlık hizmeti verilemez!

Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için; halkımızı ve tüm emekçileri, verdiğimiz bu mücadelede yanımızda olmaya, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya, işkolumuzdaki sağlık meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz.  

Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve daha kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.

SES Diyarbakır Şubesi

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]