Mesleğimizi bilimsel, nitelikli ve etik ilkeler ile yerine getirmeye çalışan tüm psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü’nü kutluyoruz.

Son yıllarda psikoloji lisans bölümlerinin yetersizlikleri vurgulanırken diğer taraftan özel üniversitelerde akademik yeterliliği psikologlargunu2013olmayan bölümler açılmaktadır.

Konuya vakıf olmayan İlgili yetkililer ve akademik camianın bazı kesimlerinin ortaklaştığı bu yetersizlik gerekçesiyle 6 Nisan 2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6225 Torba Yasası kapsamında psikolog unvanının tam anlamıyla kullanımı da Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimi sonrasında alınacak olan Klinik psikolog unvanına bağlanmıştır. Ayrıca bu torba yasayla psikoloji bölümünden mezun olmayan ve temel psikoloji bilgisi olmayan farklı meslek gruplarına yüksek lisans programlarıyla psikologlarla eşit hak yetkisi verilmiştir.

Bu torba yasası kapsamında psikologlarla ilgili “yetersizlik söylemleri” ile yıllardır bu mesleği icra edenlerin yeterliliklerini kanıtlaması koşulu ve bu yeterliliğin ayrı bir sınavla ölçülmesi zorunluluğu getirilmiştir. Diğer lisans bölümleri mesleklerinden farklı olarak yapılan bu uygulama eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturmuş, psikologluk mesleğini itibarsızlaştırmıştır.

Hükümetin torba yasayla bir anlamda paralı sertifika eğitimlerini desteklemesi ve psikoloji bölümünün en çok tercih edilen bölümlerden biri olması nedeniyle, neredeyse bütün özel üniversitelerde kar amacıyla psikoloji bölümü açılmakta, temel psikoloji bilgisi olmayanlarında bulunduğu yetkinlik ve yeterlilik tartışmalarını gündeme getirecek meslek gruplarına diplomalar verilerek psikoloji eğitimi niteliksizleştirilmektedir.

Psikologluk mesleğinin niteliğine uygun bir görev tanımının yapılmamış olması nedeniyle hem kamu hem de özel kuruluşlarda psikologların etkili ve yeterli psikolojik hizmet vermesi engellenmektedir.

Sonuçta, özel üniversiteler üzerinden ayrı bir rant aracı haline gelen psikoloji eğitimleri diğer yandan da psikolog olmayan insanların (felsefe, sosyoloji, işletme, ilahiyat mezunları gibi.) çeşitli sertifika programları çerçevesinde kendilerini kamuoyuna terapist olarak tanıtıp psikoloji mesleği üzerinden rant elde etmeye çalışmaları, mesleği etik ilkelere ve gerekli becerilerine göre hakkıyla yapmaya çalışan biz psikologlara doğrudan bir haksızlık yapılmakta ve halkımızın nitelikli psikolojik hizmet alma hakkı gasp edilerek insanların psikolojik sağlığıyla oynanmaktadır.

Halkımızın sağlığı ve mesleğimizin geleceği için her yıl sessizce kutlanan 10 mayıs dünya psikologlar gününü bundan sonra sesimizi daha fazla duyurmak amacıyla tüm meslektaşlarımızı, bizi destekleyen tüm meslek örgütlerini ve halkımızı bizimle birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

Biz psikologlar olarak,

 

Üniversitelerde nitelikli ve bilimsel psikoloji eğitiminin verilmesi,

Niteliğine uygun psikolog görev tanımının yapılması,

Meslek yasasının hazırlanmasında alanda çalışan psikologların etkin rol alacağı bir komisyonun oluşturulması ve meslek yasasının çıkarılması,

Halkımızın nitelikli, bilimsel ve ulaşılabilir psikolojik hizmeti alabilmesi için kamu istihdamının arttırılması, niteliğine uygun ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz.

 

       SES ADANA ŞUBESİ

İşyeri Temsilcisi

Psikolog Feyruz USLUOĞLU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]