26-30 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Dünya Sosyal Forumu”na sendikamız adına Genel Başkanımız Çetin ERDOLU katıldı. Konfederasyon düzeyinde; KESK Merkez Yürütme Üyeleri, Tüm Bel Sen ve BES Genel Başkanları, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve Uzmanlardan oluşan 13 kişilik bir heyetle katıldığımız tunussosyalforum1Forum’da KESK iki, Eğitim Sen bir, Sendikamız da iki oturuma katılarak temsil edildi. Gerek KESK, gerek Eğitim Sen ve SES, KESK’li tutuklularla dayanışma desteği almak ve 10 Nisan duruşmasına katılım konusunda çalışma yürüttü.

Sendikamız; Fransa, Belçika, İtalya, Tunus, Brezilya, Mısır gibi ülkelerin temsilcilerinden oluşan “Sağlık ve Sosyal Hizmet” alanındaki sendika ve derneklerin katıldığı, yoksullaştırma ve hizmetlerdeki piyasalaştırma, ticarileştirme ve özelleştirmeye karşı mücadele deneyimlerinin aktarılması, mücadelenin ortaklaştırılması toplantılarında temsil edildi.

Toplantılarda, Türkiye’deki Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Hizmetlerin tasfiye edilmesi ilgili olarak çalışanlar ve hizmeti alanlar açısından yaşanan süreçle ilgili bilgi verildi, on yılı aşkın süre içinde verilen mücadele deneyimleri aktarıldı.

İçlerinde, forum katılımcısı birçok ülke temsilcisinin de bulunduğu örgütler tarafından imzalanan “Ortak Sonuç tunussosyalforum2Bildirgesi” yayınlandı.

  1. 1.Sermayenin tüm dünyada yürüttüğü kemer sıkma politikaları, emekçi ve yoksul haklarına yönelik saldırılara karşı birlikte hareket etme,
  2. 2.Özelleştirmelerin bütününe karşı birlikte mücadele etme,
  3. 3.Koşulsuz-Sınırsız Sağlık ve Sosyal Hizmet için mücadele yürütme,
  4. 4.Genel olarak 126 KESK, özel olarak da 16 SES’li tutuklu ile dayanışma içine yer alma

Şeklinde özetlenebilecek ortak sonuç bildirgesi daha sonra ayrıntılı olarak yayınlanacaktır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]