Şu anda yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun ilave ücretleri belirleyen 73.Maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclise sunulmuştur.

24 Nisan 2013 tarihinde Meclise sunulan kanun taslağında ‘5510 sayılı kanunun 73. Maddesinde yer alan ‘bir’ ibaresinin ‘iki’ şeklinde değiştirilmesi’ öngörülerek bazı konuların üstü örtülmeye çalışılmaktadır.

Oysa bu değişiklikle özel ve vakıf hastanelerinde verilen hizmetten alınan ilave ücretler 2 katına (%200) çıkarılmaktadır. Bu değişiklik halkın  sağlığından çalmak, cebinden daha fazla ödemek zorunda kalması anlamına gelmektedir.

Yine aynı maddede yapılan değişikle Üniversite Hastanelerinde öğretim üyelerinin mesai sonrası muayene ve ilave ücretleri ile ilgili düzenlemeler mevcuttur. Bu şekilde mesai sonrası ünüversite öğretim üyelerine muayene olmanın karşılığı olarak başka bir ilave ücret ödenmesi zorunlu hale getirilmektedir. 

Sağlıkta Dönüşüm Programının “paran kadar sağlık” anlamına geldiği, sağlığın piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi ve özelleştirmeye doğru götürülerek, hak olmaktan çıkarıldığına dair bir değişiklikle daha karşı karşıyayız

Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Bu değişiklikleri onaylamayın. Halkın sağlığı ile daha fazla oynamayın.

Biz SES olarak; toplum ve emekçiler yararına “eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmeti” sunumu gerçekleşinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. Tüm halkımızı da sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. 25.04.2013

SES GENEL MERKEZİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]