GENEL BAŞKANIMIZ KTÜ’DE İŞTEN ATILAN TAŞERON SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN MAHKEMESİNDE

Facebook
Twitter
WhatsApp

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinden 2 Ocak tarihinde işten atılmalarla başlayan direnişimiz bu gün işe geri dönüş davalarımızın ktuisadonusdava1görülmesi ile devam ediyor.

Genel Başkanımız Çetin ERDOLU’nun katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

“ Bu Davada Adalet, Hukuk, Demokrasi, İnsanlık Kazansın! ”

         31 Aralık günü haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan taşeron işçilerinin mücadelesinde yeni bir döneme girildi. Yaklaşık olarak beş aydır her türlü olumsuzluğa, baskı ve engellemelere karşın sürdürdüğümüz mücadelede maalesef taleplerimiz yönetenler tarafından karşılanmadı, görmezlikten gelindi. Yalnızca Trabzon kamuoyuna değil tüm ülke kamuoyuna mal olan mücadelemiz karşısında AKP iktidarı tarafını belli eden bir kayıtsızlık ve sağırlık gösterdi. Mücadelemiz boyunca açığa çıkan en önemli gerçeğin; yaşadığımız haksızlığın ve gayri insaniliğin sorumlusu olarak uyguladığı sermaye yanlısı işçi düşmanı politikalarla AKP iktidarı olduğunu bir kez daha gördük.

           Değerli Basın Emekçileri;

         Bugün burada görülen dava sıradan bir dava değildir. Bugün burada asgari ücretle ailelerini geçindirmeye, çocuklarını okutmaya çalışan insanların düşleri yargılanacak, geleceklerinin davası görülecek.

Bugün burada yalnızca KTÜ Farabi hastanesinden işten çıkarılan işçilerin davası görülmeyecek. Bu dava emeği ile geçinen, güvenceli iş ve ücret isteyen tüm emekçilerinin davasıdır. Yüreği eşitlikten, adaletten, insanca yaşamdan yana olan tüm kesimler, emekçiler ile birlikte pür dikkat bu davayı izlemektedir.

          Değerli Basın Emekçileri,

          Biz bu davayı kamuoyu vicdanında kazandık. Bugün burada görülecek olan insanlık ve vicdan davasında adaletin terazisinin şaşıp şaşmayacağını göreceğiz. İstiyoruz ki bu davada adalet kazansın, hukuk kazansın, demokrasi kazansın. Adalete olan zedelenmiş güvenler tazelensin. Umut kazansın.25.04.2013

 

                                                                                                                                 Muhammet İKİNCİ

                                                                                                                            KESK Dönem Sözcüsü


GENEL BAŞKANIMIZ ÇETİN ERDOLU’NUN KONUŞMASI

1 ocak 2013 tarihinden itibaren işlerine son verilen ve o günden beri hastane önünde işe dönme mücadelesi veren KTÜ Farabi hastanesi taşeron sağlık emekçilerinin işe dönüş davasının ilk duruşması 25-26 nisan 2013 günü Trabzon iş mahkemesinde görüldü. Duruşmadan önce Trabzon adliyesi önünde, Trabzon KESK Şubeler platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Genel başkanımızda bir konuşma yaparak desteklerimizi sundu.

Amerika’nın taşeronu sermayenin temsilcisi işçiye emekçiye yoksula ve emekçilere düşman AKP politikalarından birinin sonucundan dolayı buradayız. Gün geçmiyor ki olumsuz bir sonuçla karşılaşmayalım. Daha birkaç gün önce tümktuisadonusdava2 kamuoyunun gözü önünde kanser tedavisi gören genç bir üniversite öğrencisinin hükümetin bir bakanı ile yaşadığı ibret verici bir olaya tanık olduk. Haklarını almak için mücadele yürüten ve grev kararı alan çay işçilerini birbirine düşürüp devlet eliyle grev kırıcılık yapan politikada AKP’nin alışa geldiğimiz politikası. Şimdi de Sağlıkta Dönüşüm programı ile sağlığı ticarileştiren kar alanı haline getiren uygulamalar ile emek işgücü maliyetini düşürmek amacıyla kamu alanının tümünde ve özellikle sağlık alanında yaygınlaştırılmış asgari ücrete endeksli güvencesiz kölece çalışma biçimi olan taşeronluğun sorunlarıyla karşı karşıyayız. Mücadelemiz önce birlikte sağlık hizmeti verdiğimiz taşeron sağlık emekçilerinin işlerine geri dönmesi esas olarak ta sağlık hizmetinin kamu tarafından kadrolu güvenceli sağlık emekçileri eliyle verilmesi içindir. Tüm sağlık emekçileri yoksulları ezilenleri birlikte mücadele etmeye çağırıyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]