GAZİANTEP; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMDEN DİŞ TEKNİSYENLERİ DE NASİBİNİ ALDI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli sağlık emekçileri; değerli basın emekçileri değerli halkımız;

AKP hükümetinin sağlıktaki dönüşüm politikaları sağlığı özelleştiren, piyasaya emanet eden çalışanları ücretli köle, hastaneleri ticarethane, halkımızı da müşteri haline getiren uygulamalara neden oldu. Bu uygulamalarla ağız diş sağlığımızdan sorumlu olan diş teknisyenleri de nasibini almış oldu.

KHK Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’nın 19.02. 2013 tarih ve 1387 sayılı yazısı ile 2013/1 sayılı genelge yayımlanarak, Diş Protez Teknisyenlerinin günlük iş miktarları ve süreleri yaklaşık 3 kat arttırılmıştır. Bu genelge çıkarılırken çalışanların görüş ve önerileri alınmamış, disteknsiyenleri1çalışma koşulları göz önünde bulundurulmamıştır. Yayınlanan bu genelgenin hukuksuz, hakkaniyete aykırı ve eksiklerle dolu olduğunu düşünmekteyiz. Şöyle ki; bir parça işi bitirmek için günde en az 7saat kesintisiz çalışma gerektiği ve göz önünde tutulmayan prova aşamaları, tekrar tekrar kapanış, diş dizimler ve düzeltmeler dikkate alınmamıştır. Telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarımızın çoğalmasına ve etkisinin ağırlaşmasına yol açan en önemli etmen olarak gün içerisinde parça iş sayısının artmasıyla birlikte tehlikeli ortamda daha fazla kalmış olacağımızdır. Var olan durum ve bunların açtığı olumsuz sağlık koşulları düşünülmeden diş protez teknisyenlerinin iş yükü bu genelge ile orantısız bir şekilde arttırılmıştır. İş ortamımız ile ilgili her ne kadar fiziksel düzenlemeler yapılsa da, teknolojik gelişmelerden yararlanılsa da, yüksek dikkat ve el manipülasyonu gerektiren mesleğimizde otomatik sistem veya makine gibi “bas çalıştır iş bitsin sistemi” ile çalışma imkanı yoktur. 2010 yılındaki genelge iptal edilip, yeni genelge ile parça iş sayısı belirsizleştirilerek yoğun çalışmaya zorlandığımız bu tutum bizlerde ümitsizlik, kronik yorgunluk, yoğunluk, motorlu araç kazaları, hafıza ve konsantrasyon bozuklukları, iş kazaları, malpraktis, bazı cilt hastalıkları, tükenmişlik sendromu, yabancılaşma gibi sorunlara yol açmaktadır. Genelgenin aksine zamanımızın önemli bir süresini geçirdiğimiz laboratuarda iş yükümüz ve yoğunluğumuzun azaltılması, sağlığımızın korunmasında önemli bir uygulama olacaktır. Diş protez teknisyenleri olarak kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkilerin tehdidi altında çalışmaktayız. Özellikle sağlığımızı etkileyen en zararlı kimyasal madde akrilik’in tozu ve buharıdır. Akrilik’in içindeki etkin madde metil metakrilat ve başlatıcı madde benzoil peroksitin kansorojen maddelerdir.

Çalışma koşullarımızda kullandığımız onlarca maddeden dolayı, solunum sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, göz hastalıkları, slikozis, kas hastalıkları ve deri hastalıklarına yakalama riskimiz her zaman yüksektir. 16 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, 17 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliği ve SB Tedavi Hizmetleridisteknsiyenleri2 Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2008 tarih ve 44772 sayılı yazısı ile uygulamaya konulan 2008/76 sayılı genelge ile diş protez teknisyenliği meslek hastalıkları konusunda alınması gereken tedbirler belirtilmiş ve işyerimizin ve işimizin ağır ve tehlikeli işlerden olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen, iş yoğunluğumuzun artırılması ilgili mevzuata açıkça aykırıdır. Gerek tabiplerde gerekse de teknik sağlık mensuplarında yada sağlık alanında çalışan hiç bir mesleğin günlük yapacağı iş miktarı önceden belirlenememektedir. Diş protez teknisyenlerine genelge ile belirli sürelerde belirli iş yükünün belirtilmesi gerçeklikle bağdaşmadığı gibi hukuka da aykırılık içermektedir. Çalışma koşullarının, sağlığımız üzerindeki etkilerinin ölçülmesi için, diğer sağlık çalışanlarıyla bilimsel karşılaştırma yapılması yeterli olacaktır. Diş protez teknisyenleri ile diğer sağlık çalışanlarının akciğer radyografileri çekildiğinde, karaciğerdeki patolojik bulgulara bakıldığında, göz muayeneleri yapıldığında, işitme testi yapıldığında, cilt muayenesi yapıldığında ve bu sonuçlar karşılaştırıldığında hayatımızın risk altında olduğu bir kez daha görülecektir. İş yoğunluğunuz arttıkça maruz kalacağımız tehlikeler de o oranda artacaktır ve hayatımız açısından tedavisi zor ve imkansız hastalıklara yakalanma oranımız yükselecektir.

Esasen diş protez teknisyenlerinin yaptıkları iş ve çalışma koşulları göz önüne alındığında fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması gerekmektedir.

Hizmet kalitesi, hasta yoğunluğu göz önüne alındığında bir diş teknisyeninin 22 iş günü için en fazla 22 parça total veya bölümlü protez, en fazla 3 parça besleme ve rebezaj en fazla 18 tamir ve diş ilavesi yapması nesnel koşullarla örtüşmektedir.

           Ağız ve diş sağlığı çalışanları olarak, özverili çalışma koşullarında beden ve ruh sağlığımızı koruyacak ve daha az etkileneceğimiz bu çalışma koşulları uygun olacaktır. Bu nedenle 19.02.2013′ tarihli 2013/1 sayılı genelgenin bir an önce iptal edilmesini talep etmekteyiz.

                       SES GAZİANTEP ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA

                                       ŞUBE BAŞKANI   BEHÇET EŞKİLİ

                                                               9.04.2103

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]