Mesleğimizi yapacağız, Mario’nun puanları toplamayacağız!

Facebook
Twitter
WhatsApp


Hemşirelere ve sağlık çalışanlarına reva görülen acımasız/haksız uygulamalara dikkat çekiyoruz Performans sisteminin yaratmış olduğu tahribata, başta hemşireler olmak üzere sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı mağduriyete sessiz kalmayacağız.

Sağlık hizmeti; 24 saat kesintisiz sürdürülen, acı çekenlere, gizli ya da açık öfke yaşayanlara, çok yönlü kaygı içerisinde 14martkarsiyaka2olanlara, yaşamın kıyısında tutunmaya çalışanlara ve onların yakınlarına verilen bir hizmettir.

Sağlık hizmeti; derdine derman arayanın, her şeyden önce derdine dert katmaması, diğer bir deyişle ona zarar vermemesi gereken bir hizmettir.

Sağlık hizmeti; ekiple yürütülen, bu nedenle ekipte yer alan her meslek mensubunun birbirinin görev, sorumluluk ve yetki alanlarını çok iyi kavramasını, birbirinin varlığına saygı duymasını, birbirinin gelişimine katkı sağlamasını ve mensupları arasında barış ve güveni gerektiren bir hizmettir.

Sağlık hizmeti; her meslek mensubunun çok nitelikli bir temel eğitimden geçmesini ve çalışma yaşamında bilgi ve uygulamaları ile birlikte meslek ahlakını geliştirmesine imkan verilmesini gerektiren bir hizmettir.

Bize mesleğimiz dışında gereksiz işler yükleyip, asıl görevimiz olan hastaya bakma görevimizi engelleyenlere sesleniyoruz!

Mesleğimizi yapacağız, Mario’nun puanları toplamayacağız!

Resmi gazetede yayımlanan hemşirelik hizmetleri yönetmeliği derhal uygulamaya konulmalıdır.

Atamaların ve görevlendirmeler yönetmelik hükümleri ve liyakate göre yapılmalıdır. Yandaşlık uygulamalarına göre yapılmamalıdır.

Ucuz emek gücü istihdamını mümkün kılacak düşük düzeyde bir eğitim sistemi ile çok sayıda hemşire yetiştirmekten derhal vazgeçilmelidir.

Çoğunlukla yandaşlık sonucu hemşirelik dışı işlerde çalıştırılan ya da bir kurumun kadrosunda görünüp, başka kurumlarda 14martkarsiyaka1masa başı işlere görevlendirilen, bu yüzden 20-25 yılını meslekte doldurmuş meslektaşlarımızı ihtiyaç olduğu gerekçesi ile nöbetlere koyan haksız düzenlemelere derhal son verilmelidir.

Meslektaşlarımıza yandaşlık yönünde baskı uygulanmasından, yandaşlık karşılığı olarak bazı vaatlerde bulunulmasından, onlar üzerinde korku yaratılmasından derhal vazgeçilmelidir.

Emeğimizin karşılığını istiyoruz.

Mesai uygulamasının saatleri aşılarak, keyfi düzenlenmemelidir.

Hastane içi yer değişikliklerde kurumun kar ve zararı, yönetici torpili değil, tedavi ve salah esas alınmalıdır.

Şirkete esas performans kriterleri değil, emekliliğimize yansıyacak, sağlık hizmet tazminatı içerecek, insanca yaşayacak ücret istiyoruz.

Performans adı altında karlılığı arttırmak için birlik bünyesinde, size sunulan yer değiştirme hakkını(sürgünü) mobbinge dönüştürmenizi asla ve asla kabul etmiyoruz.!

Biz hemşirelere, ebelere ve sağlık çalışanlarına reva görülen haksız uygulamalar karşısında artık sessiz kalmayacağız. Sırtımıza yüklenen performansı yani ‘mario’nun puanlarını’taşıyıp toplamayacağız. Asıl görevimiz olan hastaya bakma görevimizi yapacağız.

İşimizden, iş güvencemizden ise asla vazgeçmeyeceğiz! Angarya çalışmaya da sessiz kalmayacağız.

           

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]